اپیزود یازدهم: ایلیا و روایت شکل‌گیری آن از زبان منیره آرزومندی

ایلیا نام روایت این شماره رادیو افراست. وقتی ۱۵سال پیش، عده‌ای از عاشقان کودکان ایران زمین نیت کردند که برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان قدمی بردارند، قصه آغاز شد.

پاسگاه نعمت آباد و چهار منطقه کم برخوردار در شهر ری و کرج آغاز حرکتی بود که تا امروز ادامه دارد. توانمندسازی‌کودکان بر اساس روش‌های اجتماع محور در حوزه‌های آموزش، سلامت، حمایت‌گیری اجتماعی، پژوهش‌های میدانی و کیفی‌محور، فعالیت‌های ایلیا را تشکیل می‌دهد.

جدای از کودکان، این نهاد اجتماعی سعی وافری در بهبود ارتقای سطح اجتماعی زنان ایرانی و پناهنده افغانستانی سرپرست خانواده داشته است و توان‌افزایی و توسعه ظرفیت آنان یکی از اهداف اصلی ایلیا است.

داستان ایلیا در این شماره رادیو افرا را با منیره آرزومندی بنیانگذار و مدیرعاملش همراه می‌شویم تا قصه این شعر زیبای مجتبی کاشانی که بر دیوارش  نقش بسته است را بشنویم:

عشق یعنی خویشتن را نان کنی

مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان دِه و از دین مپرس

در مقام بخشش از آیین مپرس

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن