وبلاگ افرا

همه مطالب

چرا بازاریابی برای سازمان‌های مردم نهاد مهم است؟

چرا بازاریابی برای سازمان‌های مردم نهاد مهم است؟

اپیزود بیست و چهارم: لذت مهرورزی در احبا

اپیزود بیست و چهارم: لذت مهرورزی در احبا

فرسودگی شغلی کارکنان

فرسودگی شغلی کارکنان

برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

اپیزود بیست و سوم: قصه انجمن اتیسم ایران

اپیزود بیست و سوم: قصه انجمن اتیسم ایران

اشتیاق به تنهایی کافی نیست

اشتیاق به تنهایی کافی نیست

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

برگزاری کارگاه ارتباطات استاندارد افرا

موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

موفقیت مهرگیتی در دریافت گواهینامه افرا

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

کاهش کمک‌های نیکوکاری پس از جابجایی ساعت در بهار

کاهش کمک‌های نیکوکاری پس از جابجایی ساعت در بهار

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال جدید

برگزاری اولین کارگاه افرا در سال جدید

اپیزود بیست و دوم: معلم مدرسه‌ساز؛ داستان شکل‌گیری مهر گیتی

اپیزود بیست و دوم: معلم مدرسه‌ساز؛ داستان شکل‌گیری مهر گیتی

راهکارهایی برای نگهداشت استعدادهای برتر در مؤسسات غیرانتفاعی

راهکارهایی برای نگهداشت استعدادهای برتر در مؤسسات غیرانتفاعی

شفافیت، عنصر کلیدی پاسخگویی در سازمانهای غیرانتفاعی

شفافیت، عنصر کلیدی پاسخگویی در سازمانهای غیرانتفاعی

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

برگزاری کارگاه سرمایه انسانی