مجله افرا

در مجله افرا می توانید به اخبار افرا، مقاله‌ها، رادیو افرا، معرفی کتاب، داستان های موفقیت موسسه‌های نیکوکاری و … دسترسی داشته باشید.

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، گواهی اعتماد افرا را دریافت کرد

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، گواهی اعتماد افرا را دریافت کرد

 چگونه نیکوکاران به موسسه‌های خیریه وفادار می‌مانند؟

 چگونه نیکوکاران به موسسه‌های خیریه وفادار می‌مانند؟

موسسه خیریه توانمندسازی ام‌ اس، موفق به دریافت گواهی اعتماد افرا شد

موسسه خیریه توانمندسازی ام‌ اس، موفق به دریافت گواهی اعتماد افرا شد

مدیریت سازمان‌ های مردم‌نهاد چگونه صورت می‌گیرد؟

مدیریت سازمان‌ های مردم‌نهاد چگونه صورت می‌گیرد؟

بنیاد خیریه معلولین ایرانیان، موفق به دریافت گواهی اعتماد افرا شد

بنیاد خیریه معلولین ایرانیان، موفق به دریافت گواهی اعتماد افرا شد

مدیریت دانش در سازمان های مردم نهاد

مدیریت دانش در سازمان های مردم نهاد

چگونه با خیرین ارتباط قوی و محکم بسازیم؟

چگونه با خیرین ارتباط قوی و محکم بسازیم؟

راهنمای جامع تامین مالی برای سازمان های مردم‌نهاد و خیریه: جذب سرمایه برای رسیدن به اهداف

راهنمای جامع تامین مالی برای سازمان های مردم‌نهاد و خیریه: جذب سرمایه برای رسیدن به اهداف

روش‌های جذب مشارکت‌های مردمی در خیریه

روش‌های جذب مشارکت‌های مردمی در خیریه

اکسل حسابداری موسسات خیریه

اکسل حسابداری موسسات خیریه

نیکوکار کیست؟

نیکوکار کیست؟

حسابداری موسسات خیریه

حسابداری موسسات خیریه