کارگاه های آموزشی افرا مطابق با استاندارد افرا و بر اساس ابعاد مختلف استاندارد طراحی شده‌اند. مدرسین مجرب افرا سعی می‌کنند با ارائه مطالب به روز و کاربردی مرتبط با استاندارد افرا، به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند. تا در حوزه‌های هفتگانه (مطابق با ابعاد استاندارد افرا) زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و بهبود ببخشند.

مدیران و نمایندگان موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با شرکت در کارگاه های آموزشی افرا در هر فصل سال، با استاندارد افرا و مفاهیم مرتبط با ابعاد هفتگانه استاندارد افرا منطبق با دانش روز آشنا شده و برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های خود توانمند می‌شوند.

کارگاهمدرستاریخ برگزاریروش برگزاریتوضیحات
کارگاه نقش بهبود مستمر در اداره موسسه‌های نیکوکاریآراسب احمدیاندوشنبه ۱ مردادآنلاینثبت‌نام رایگان
کارگاه پرسش و پاسخ: سرمایه انسانی در موسسه‌های نیکوکاریمحمود نظاری
و
بهزاد ابوالعلایی
چهارشنبه ۲۰ تیرآنلاینبرگزار شد
کارگاه آموزش مالی برای اداره موسسه‌های نیکوکاریالهه غریبییکشنبه ۱۷ تیرآنلاینبرگزار شد
کارگاه نقش استراتژی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در اداره موسسه‌های نیکوکاریفرید فولادیدوشنبه ۱۱ تیرآنلاینبرگزار شد

برای آشنایی بیشتر با فلسفه وجودی هر کارگاه و سرفصل کارگاه‌ها، روی عناوین زیر کلیک کنید.