کارگاه های آموزشی افرا مطابق با استاندارد افرا و بر اساس ابعاد مختلف استاندارد طراحی شده‌اند. مدرسین مجرب افرا سعی می‌کنند با ارائه مطالب به روز و کاربردی مرتبط با استاندارد افرا، به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند. تا در حوزه‌های هفتگانه (مطابق با ابعاد استاندارد افرا) زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و بهبود ببخشند.

مدیران و نمایندگان موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با شرکت در کارگاه های آموزشی افرا در هر فصل سال، با استاندارد افرا و مفاهیم مرتبط با ابعاد هفتگانه استاندارد افرا منطبق با دانش روز آشنا شده و برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های خود توانمند می‌شوند.

کارگاهمدرستاریخ برگزاریروش برگزاریتوضیحات
نقش بهبود مستمر در اداره موسسه‌های نیکوکاریآراسب احمدیان۱ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد
نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری (ویژه مدیران)محمود نظاری۳ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد
نقش ارتباطات در اداره موسسه‌های نیکوکاریسید ناصر نوربخش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد
آموزش مالی برای اداره موسسه‌های نیکوکاریالهه غریبی۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد
نقش استراتژی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در اداره موسسه‌های نیکوکاریفرید فولادی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد
نقش حاکمیت سازمانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری (ویژه مدیران)ندا شمس۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳آنلاینبیشتر بدانید
نقش فناوری در اداره موسسه‌های نیکوکارینسترن معشوری۷ خرداد ۱۴۰۳آنلاینبیشتر بدانید
نشست انتقال تجربه: بودجه‌بندی موسسات نیکوکاری از نگاه موسسه مهر و ماهافخم صباغ نوین۲۶ فروردین ۱۴۰۳آنلاینبرگزار شد

برای آشنایی بیشتر با فلسفه وجودی هر کارگاه و سرفصل کارگاه‌ها، روی عناوین زیر کلیک کنید.