خدمات افرا برای:

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات

آخرین مقالات

نکاتی که باید درباره‌ی کمک‌های مالی نیکوکارانه بدانید

کشف جزئیات کمک‌های خیرخواهانه می‌تواند چالش بزرگی باشد. چگونه باید یک عمل نیکوکارانه را انتخاب کنیم؟ تا چه اندازه باید اهدا کنیم؟ قطعاً هیچ‌گونه قانون لازم الاجرایی در این حوزه وجود ندارد، اما نکات تخصصی هوشمندی وجود دارد که می‌تواند در یافتن پاسخ های مناسب به شما و خانواده تان کمک کند.

یا درآمدزایی راه‌‌حل کلیدی ایجاد تغییر و تاثیرگذاری است؟ چرا موسسات خیریه به دنبال راه‌‌اندازی کسب و کارهای سودآور هستند؟

دکتر «ماریا بشاروف» استادیار رفتار سازمانی دانشگاه کورنل می‌‌گوید: «همچنان این خطر وجود دارد که صاحبان کسب و کار دنیا را به یک رنگ ببینند و صاحبان سازمان‌‌های غیر انتفاعی آن را به رنگ دیگری. با این اوصاف باید این نگاه‌‌های مجزا را کنار هم بیاوریم. هر چند که این کار مشکلی باشد، اما غیرممکن نیست.»

چهار نکته راهبردی برای موسسات نیکوکاری در روزهای کرونا

از آنجایی که توسعه زیرساخت مدیریتی موسسات نیکوکاری، همیشه دغدغه‌ی افرا است و در این راه همواره پیش‌قدم است، توجه شما را به چهار نکته راهبردی برای تغییر در زیرساخت­های مدیریتی در این روزها که همه نگران شیوع کرونا هستیم، جلب می‌کنیم.

آخرین خبرها

همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور

شرکت همکاران سیستم به عنوان اولین حامی افرا، پیشگام شده است تا در حوزه توسعه مسئولیت اجتماعی خود، پروژه‌­هایی را برای همکاری با برخی موسسات نیکوکاری ارزیابی شده توسط افرا اجرا کند.

پروژه‌های افرا

درخواست ارزیابی

شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ارزیابی را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ. ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مدیران افرا

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره