استاندارد افرا

ما در افرا به موسسات نیکوکاری کمک می‌کنیم تا به کمک ابعاد هفتگانه‌ی استاندارد افرا، درک روشنی از وضعیت کنونی و سطح توسعه یافتگی خود داشته باشند.