خدمات افرا برای:
نیکوکاران
نیکوکاران

افرا برآن است با معرفی موسسات نیکوکاری دارای استاندارد افرا، کمک کند تا کمک‌های مالی و تخصصی به شکل سازمان‌یافته و موثرتری به نیازمندان ارائه شود.

موسسات نیکوکاری
موسسات نیکوکاری

افرا با ممیزی موسسات نیکوکاری با هدف شناخت وضع موجود، ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود به آن‌ها کمک می‌کند تا اثربخش‌تر فعالیت کنند.

آخرین مقالات
آخرین مقالات

آخرین خبرها
افرا و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برای تشکیل یک کارگروه مشترک توافق کردند: الگوی توسعه نیکوکاری در عصر کرونا
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۹

اولین نشست مشترک افرا با شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در سال 99 با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

موسسات نیکوکاری ارزیابی شده
مدیران افرا