نیکوکاری

فعالیت‌های نیکوکاری در سازمان‌ها و افزایش مشارکت و تعهد کارمندان

احتمالا برای بسیاری از ما جالب است بدانیم که فعالیت‌های خیریه سازمانی روی احساس افراد در محل کارشان، چه تاثیری می‌گذارد. بررسی‌های انجام شده روی بیش از هزار کارمند در شرکت‌های مختلف آمریکایی درباره دیدگاه‌شان نسبت به فعالیت‌های خیریه سازمانی، نشان می‌دهد که آن‌ها نسبت به این اقدامات رغبت داشته و فکر می‌کنند که برایشان آموزنده است.

جذب و حفظ داوطلبان ارزشمند در سازمان‌‌های نیکوکاری

داوطلبان عناصر مهمی در ساختار سازمان‌های نیکوکاری هستند که جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی بدون حضور آن‌ها ممکن نیست. در واقع بدون آن‌ها بسیاری از رویدادهای جمع‌آوری کمک هرگز برگزار نمی‌شود و با حضور آ‌ن‌ها تقریبا هر رویداد این‌چنینی با موفقیت برگزار خواهد شد.

بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر در کمک‌های خیریه- بخش اول

فعالیت‌ها و کمک‌های خیریه اغلب تاثیری فراتر از آنچه ممکن است تصور بشود، دارند و حتی می‌توانند بر اقتصاد کشورها هم تاثیر بگذارند. شاید آمریکا نمونه جالبی در این مورد باشد، چون این کمک‌ها نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشته‌اند.

راه‌اندازی کسب و کار اجتماعی سودآور برای یک شرکت-بخش دوم

شرکت‌ها صرف‌نظر از دغدغه‌هایشان باید استراتژی منسجمی را طراحی کرده و عملکرد قدرتمندی برای تشخیص مزایای تجاری کسب و کار اجتماعی‌شان داشته باشند. در همین راستا چهار عامل کلیدی موفقیت در این راه شناسایی شده‌اند که آن‌ها را مرور می‌کنیم.

راهکارهایی برای بهبود روابط سازمان‌های نیکوکاری با داوطلبان

به‌دست آوردن داوطلبان مشتاق و باانگیزه کار دشواری است و به زمان، انرژی و گاهی هزینه نیاز دارد. این به خاطر آن است که یافتن داوطلبان جدید بسیار زمان‌بر است. با این اوصاف بهبود روابط با داوطلبان و سرمایه‌گذاری روی هر کدام از آنان، اهمیت بسیار زیادی دارد.

چرا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دوران رکود اقتصادی مهم است؟

معمولاً وقتی دوران رکود اقتصادی فرا می‌رسد، حجم زیادی از اظهارنظرها و مقالات از این ابراز نگرانی می‌کنند که یکی از اولین بخش‌هایی که بودجه‌اش کم یا حذف می‌شود بودجه مربوط به برنامه‌های «مسئولیت‌ اجتماعی» است.

ایجاد روابط خوب با حامیان به ارزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت

سازمان‌های نیکوکاری و خیریه هوشمند روی ارزش کمک‌های مداوم تمرکز می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که تنها راه ایجاد برنامه‌های توسعه پایدار و همیشگی، یافتن حامیانی است که بارها و بارها به آن سازمان کمک کنند.