• افرا چیست و چه می‌کند؟

  افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند.

 • منظور از سازمان یا موسسه نیکوکاری چیست؟

  موسسه‌های نیکوکاری یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که بطور مشخص با هدف فعالیت‌های نیکوکاری تشکیل شده و در یکی از حوزه‌های مورد نیاز جامعه به مدد جامعه مخاطب آمده است. تنوع این موسسه‌ها در جامعه ایران جالب و تحسین برانگیز است: از کمک به بیماران مبتلا به بیماری‌های درمان سخت و حمایت از کودکان و قشرهای آسیب‌پذیر گرفته تا فعالیت‌های مدرسه‌سازی و کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و …

 • استاندارد افرا چیست؟

  استاندارد افرا در هفت حوزه (هفت بُعد) که مبانی اداره سازمان‌هاست، تدوین شده است. این استاندارد شاخص‌هایی را معرفی می‌کند که موسسه‌های نیکوکاری، خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، با کمک آن بتوانند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان خود را شناسایی و زیرساخت‌های خود را تقویت کنند. ابعاد استاندارد افرا که بر مبنای مطالعه‌ی استانداردهای جهانی و در چارچوب شرایط محیطی و تجربه‌های مدیریتی حاصل شده، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین دامنه‌های مدیریت و اداره سازمان‌های نیکوکاری را پوشش می‌دهد.
  مشاهده استاندارد افرا

 • ابعاد هفتگانه استاندارد افرا چه هستند؟

  1- حاکمیت سازمانی
  2- سرمایه انسانی
  3- ارتباطات
  4- مالی
  5- برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی
  6- بهبود مستمر
  7- فناوری اطلاعات

 • افرا به موسسه‌های نیکوکاری، چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

  در راستای اجرایی و عملکردی شدن استاندارد افرا، 3 خدمت خودارزیابی ، ارزیابی دیجیتال و آموزش از طرف افرا به صورت رایگان ارائه و در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.

 • هزینه استفاده از خدمات افرا چقدر است؟

  افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که توسط حامی مالی پشتیبانی می‌شود. خدمات افرا ویژه‌ی موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد است. تمامی هزینه‌های مختلف خدمات افرا توسط خود موسسه افرا و حامی مالی پرداخت شده، بنابراین استفاده از تمامی خدمات افرا برای موسسه‌های نیکوکاری بدون هزینه و رایگان است.

 • خدمت خودارزیابی چیست؟

  مدیران موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد با کمک خودارزیابی می‌توانند به صورت آنلاین با تکمیل پرسشنامه‌ها، موسسه خود را مطابق استاندارد افرا ارزیابی کنند و یک گزارش تحلیلی از وضعیت فعلی موسسه خود دریافت کنند. بعد از گذشت یک ماه، امکان ارزیابی مجدد هر بُعد وجود دارد تا موسسه بتواند پس از انجام فعالیت‌های بهبود، مجددا خود را ارزیابی کرده و میزان پیشرفت خود را بسنجد.

 • خودارزیابی چه کمکی به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کند؟

  مهمترین دستاورد راهکار خودارزیابی افرا این است که مؤسسه‌های نیکوکاری و خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌‌توانند خود را در ابعاد مختلف استاندارد، به‌صورت تدریجی ارزیابی کنند. همچنین می‌توانند با تکرار خودارزیابی در هر بُعد با هدف سنجش میزان تغییرات مثبت رخ داده در سازمان، به طور پیوسته و منظم مسیر رشد و توسعه را به شکل خودانگیخته و با همراهی دائمی افرا طی کنند.

 • چگونه می‌توانیم خودارزیابی را انجام دهیم؟

  1- ثبت درخواست از طریق پر کردن فرم خودارزیابی در وبسایت افرا
  2- ایجاد نام کاربری و ارسال آن به همراه لینک ورود برای موسسه
  3- ورود به بخش پورتال افرا و انتخاب خدمت خودارزیابی
  4- شروع فرآیند خودارزیابی در هر بُعد از استاندارد افرا
  5- دریافت نتیجه و توصیه‌های بهبود و امکان دریافت گزارش مدیریتی
  6- امکان انجام مجدد خودارزیابی پس از یک ماه

 • خدمت ارزیابی دیجیتال چیست؟

  نوعی ارزیابی است که توسط ارزیاب‌های افرا به صورت تخصصی انجام می‌شود. افرا موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد را بر مبنای ابعاد هفتگانه استاندارد افرا ارزیابی کرده و در صورت واجد شرایط بودن، به آن‌ها گواهینامه افرا (گواهی اعتماد افرا) در دو بازه 6 ماهه یا 1 ساله اعطا می‌کند.

 • ارزیابی دیجیتال چه کمکی به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کند؟

  ارزیابی دیجیتال باعث می‌شود موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد زیرساخت مدیریتی خود را به طور دقیق مورد پایش قرار داده و تشویق به بهبود زیر ساخت‌های خود شوند. این اتفاق در نهایت به تحقق ماموریت و چشم انداز موسسه‌ها کمک می‌کند.

 • چگونه ارزیابی دیجیتال را انجام دهیم؟

  1- ثبت درخواست از طریق پر کردن فرم ارزیابی دیجیتال در وبسایت افرا
  2- ایجاد نام کاربری و ارسال آن به همراه لینک ورود برای موسسه
  3- ورود به بخش پورتال افرا و انتخاب گزینه ارزیابی و شروع ارزیابی دیجیتال
  4- بارگزاری مستندات و توضیحات لازم توسط موسسه و ثبت پاسخ‌ها در هر بُعد
  5- ارسال درخواست بررسی اطلاعات و مشاهده وضعیت مراحل ارزیابی دیجیتال در هر بُعد (تایید شده، نیاز به بازنگری)
  6- انجام ارزیابی دیجیتال توسط متخصصین ارزیاب افرا
  7- صدور گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا

 • تفاوت خودارزیابی با ارزیابی دیجیتال چیست؟

  خودارزیابی توسط خود موسسه‌های نیکوکاری و بدون نیاز به تماس با افرا انجام شده و صرفا برای تعیین وضعیت زیرساختی موسسه‌ها توسط خودشان است.
  ارزیابی دیجیتال توسط متخصصین و ارزیاب‌های افرا با بررسی توضیحات و مستندات سازمان در هر بُعد استاندارد افرا انجام شده و در انتها گواهینامه ارزیابی دیجیتال (گواهی اعتماد) صادر می‌شود.

 • خدمت آموزش افرا چیست؟

  در راستای تبیین بیشتر و فهم و درک دقیق‌تر از هر یک از ابعاد هفتگانه استاندارد افرا، کارگاه‌های آموزشی افرا شکل گرفته است. در هر یک از کارگاه‌های آموزشی به آموزش یکی از ابعاد استاندارد افرا و روش اجرایی آن پرداخته می‌شود. این کارگاه‌های آموزشی در هر فصل از سال برگزار می‌شوند.

 • کارگاه‌های آموزشی افرا چه کمکی به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کنند؟

  مدرسین مجرب افرا سعی می‌کنند با ارائه مطالب به روز و کاربردی، به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند تا در حوزه‌های هفتگانه (مطابق با ابعاد استاندارد افرا) زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و بهبود ببخشند.

 • چطور برای موسسه خود گواهی افرا را بگیریم؟

  برای دریافت گواهینامه افرا، لازم است که ارزیابی دیجیتال را انجام دهید. در صورت واجد شرایط بودن، گواهینامه افرا (گواهی اعتماد) در دو بازه 6 ماهه یا 1 ساله صادر می‌شود.

 • پورتال افرا چیست و چه کمکی به ما می‌کند؟

  پورتال افرا درگاهی برای ارائه خدمات افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد است. موسسات و سازمان‌های نیکوکاری می‌توانند به خدماتی مانند خودارزیابی، درخواست ارزیابی دیجیتال و ثبت و تایید آموزش؛ از طریق پورتال افرا دسترسی داشته باشند. همچنین ثبت اطلاعات تمام موسسه‌های نیکوکاری در پورتال افرا انجام می‌شود.

 • چگونه در پورتال افرا ثبت‌نام کنیم؟

  ثبت‌نام در پورتال افرا فقط توسط تیم افرا انجام می‌شود. برای این کار لازم است مدیرعامل یا یکی از نیروهای موظف موسسه با هماهنگی و تایید مدیرعامل، درخواست خود را به اشکال مختلف (تکمیل فرم، شرکت در آموزش، شبکه‌های اجتماعی افرا، تماس تلفنی و …) برای موسسه افرا ارسال کند. همکاران افرا درخواست‌ها را بررسی کرده و سپس پروفایل اختصاصی شما را بر اساس شماره موبایل ایجاد می‌کنند.

 • چگونه به پورتال افرا وارد شویم؟

  برای ورود به پورتال افرا لازم است که به نشانی portal.afraway.org مراجعه کنید.