برگزاری کارگاه آنلاین بهبود مستمر در بهمن 1402

برگزاری کارگاه آنلاین بهبود مستمر در بهمن 1402

کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی / زمستان 1402

برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی؛ ششمین کارگاه زمستان 1402 افرا

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402 برگزار شد

کارگاه روش‌های جذب و تامین مالی افرا

روش‌های جذب و تامین مالی؛ چهارمین کارگاه زمستان 1402 افرا

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری

دیدار و گفتگو با مدیران 11 موسسه نیکوکاری

کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

برگزاری کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه حاکمیت سازمانی در زمستان 1402

برگزاری کارگاه حاکمیت سازمانی در زمستان 1402

کارگاه های آموزشی افرا زمستان 1402

آغاز ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی زمستان 1402 موسسه افرا

دومین کارگاه فناوری در پاییز 1402

دومین کارگاه فناوری در پاییز 1402

کارگاه آنلاین برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی افرا

کارگاه آنلاین برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی افرا در آذر 1402

دومین کارگاه آموزش مالی افرا در پاییز 1402

دومین کارگاه آموزش مالی افرا در پاییز 1402 برگزار شد