کارگاه سرمایه انسانی، ویژه مدیران برگزار شد

کارگاه سرمایه انسانی، ویژه مدیران برگزار شد

اولین نشست انتقال تجربه افرا با موضوع «بودجه‌بندی موسسه‌های نیکوکاری» برگزار شد

اولین نشست انتقال تجربه افرا با موضوع «بودجه‌بندی موسسه‌های نیکوکاری» برگزار شد

کارگاه عملی تهیه بودجه در موسسه افرا

کارگاه عملی تهیه بودجه در موسسه افرا برگزار شد

برگزاری کارگاه پرسش و پاسخ مالیات

برگزاری کارگاه پرسش و پاسخ مالیات در موسسه‌های نیکوکاری

کارگاه فناوری در اسفند 1402

کارگاه فناوری در اسفند 1402 برگزار شد

برگزاری کارگاه آنلاین بهبود مستمر در بهمن 1402

برگزاری کارگاه آنلاین بهبود مستمر در بهمن 1402

کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی / زمستان 1402

برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی؛ ششمین کارگاه زمستان 1402 افرا

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402 برگزار شد

کارگاه روش‌های جذب و تامین مالی افرا

روش‌های جذب و تامین مالی؛ چهارمین کارگاه زمستان 1402 افرا

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری

دیدار و گفتگو با مدیران 11 موسسه نیکوکاری

کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

برگزاری کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402