بنیاد خیریه معلولین ایرانیان، موفق به دریافت گواهی اعتماد افرا شد

پس از ارزیابی صورت‌‌گرفته توسط تیم ارزیابی موسسه حامیان نواندیش افرا، بنیاد خیریه معلولین ایرانیان توانست گواهی اعتماد یک‌ساله افرا را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ اخذ کند. 

بنیاد خیریه معلولین ایرانیان که کار خود را از سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی آغاز نموده است و در محورهای  اشتغال و کارآفرینی، بهداشت و سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند، در تیرماه ۱۴۰۲ نیز موفق به اخذ گواهی شش‌ماهه اعتماد افرا شده بود که پس از آن با تمرکز بر زیرساخت‌های خود و سازوکارهای اجرایی و مدیریتی موجود و همچنین حضور در کارگاه‌های آموزشی استاندارد افرا و انجام خودارزیابی‌های این مجموعه، پس از حضور در ارزیابی دیجیتال افرا توانست گواهی اعتماد یک‌ساله افرا را دریافت کند.

بر اساس این گواهی اعتماد، فعالیت بنیاد خیریه معلولین ایرانیان منطبق بر الزامات پایه‌ای استاندارد افرا است.

استاندارد افرا، حداقل‌های عملکرد بهینه موسسه‌های نیکوکاری را تضمین می‌کند

استاندارد افرا شاخص‌هایی را معرفی می‌کند که موسسه‌های نیکوکاری، خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، با کمک آن بتوانند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود را شناسایی و زیرساخت‌های خود را تقویت کنند. ارزیابی دیجیتال افرا بر اساس این استاندارد، در هفت حوزه «حاکمیت‌ سازمانی»، «برنامه‌ریزی‌، اجرا و ارزیابی»، «سرمایه انسانی»، «ارتباطات»، «مالی»، «فناوری» و «بهبود مستمر» صورت می‌گیرد و سازوکارهای لازم را جهت عملکرد بهینه موسسه‌های نیکوکاری، مورد سنجش قرار می‌دهد. 

ارزیابی دیجیتال افرا

سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن افرا موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد را بر مبنای استاندارد افرا ارزیابی می‌کند. مدیر موسسه نیکوکاری برای شرکت در فرآیند ارزیابی، از طریق پرتال موسسه‌های نیکوکاری مستندات موردنیاز را بارگذاری می‌کند. ارزیابان افرا مدارک و مستندات موسسه را بررسی و ارزیابی می‌کنند و میزان تطابق آن ها با استاندارد افرا را می‌سنجند. در انتهای فرآیند ارزیابی، گزارش تحلیلی در اختیار مدیران ارشد موسسه قرار می‌گیرد. موسسه‌‌های واجد شرایط استاندارد افرا، گواهینامه افرا را در دو بازه شش‌ماهه یا یک‌ساله دریافت می‌کنند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن