کارگاه آنلاین آموزش مالی افرا

برگزاری کارگاه آنلاین آموزش مالی

کارگاه روش های جذب و تامین مالی

کارگاه روش‌های جذب و تامین مالی در پاییز 1402

کارگاه بهبود مستمر آبان 1402

بهبود مستمر؛ کارگاهی آنلاین در آبان 1402

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی مهر 1402

برگزاری کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در موسسه افرا

کارگاه ارتباطات در فصل پاییز 1402

کارگاه ارتباطات در فصل پاییز 1402 برگزار شد

کارگاه سرمایه انسانی مهر 1402

برگزاری کارگاه آنلاین سرمایه انسانی در مهر 1402

کارگاه حاکمیت سازمانی

حاکمیت سازمانی؛ نخستین کارگاه افرا در پاییز 1402

کارگاه آموزشی پاییز 1402 افرا

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی پاییز 1402 افرا آغاز شد!

کارگاه فناوری افرا در تابستان 1402

برگزاری کارگاه فناوری افرا در تابستان 1402

موسسه خیریه دارویی قطره

خیریه قطره گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا را دریافت کرد

کارگاه بهبود مستمر در رشت

کارگاه بهبود مستمر در رشت

کارگاه برنامه ریزی اجرا ارزیابی شهریور 1402

دومین کارگاه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در تابستان 1402