کارگاه سرمایه انسانی، ویژه مدیران برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی افرا در فصل بهار با موضوع «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری»، مورخ دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. روند و سرفصل‌های این کارگاه، ویژه مدیران موسسه‌های نیکوکاری، خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد تدوین شده بود و محمود نظاری، مدرس آن بود.

کارگاه «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری»

کارگاه «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری» با حضور بیش از ۷۰ نفر به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار شد. محمود نظاری در ابتدا به ارائه‌ تصویر کلانی از نقش سرمایه انسانی در مدیریت موسسه‌های نیکوکاری پرداخت و پس از آن در خصوص برنامه‌ریزی سازمان و منابع انسانی، چرخه عمر و بلوغ سازمانی و دسته‌بندی نیوری انسانی و مدیریت هر دسته در موسسه‌های به ارائه پرداخت.

کارگاه «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری»

نظاری با تاکید بر سرمایه انسانی که یکی از ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا است در بخشی از کارگاه بیان داشت: «برنامه‌ریزی منابع انسانی، ترجمه دقیقی از تحقق اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان است.»

ارائه محمود نظاری در کارگاه «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری»

آراسب احمدیان نیز هدایتگر این کارگاه بود و در بخش‌هایی از کارگاه، موضوعاتی در خصوص چالش‌ها و راهکارهایی در حوزه مدیریت سرمایه انسانی را بیان کرد. حاضرین کارگاه در قسمت‌هایی از کارگاه چالش‌ها و تجارب خود را در حوزه مدیریت سرمایه انسانی با دیگران مدیران اقتصاد نیکوکاری کشور به اشتراک گذاشتند.

کارگاه «نقش سرمایه انسانی در اداره موسسه‌های نیکوکاری»

کارگاه های آموزشی افرا مطابق با استاندارد افرا و بر اساس ابعاد مختلف استاندارد طراحی شده‌اند. مدرسین مجرب افرا سعی می‌کنند با ارائه مطالب به روز و کاربردی مرتبط با استاندارد افرا، به موسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند. تا در حوزه‌های هفتگانه (مطابق با ابعاد استاندارد افرا) زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و بهبود ببخشند.

گزارش ویدیویی این کارگاه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن