مجله افرا

در مجله افرا می توانید به اخبار افرا، مقاله‌ها، رادیو افرا، معرفی کتاب، داستان های موفقیت موسسه‌های نیکوکاری و … دسترسی داشته باشید.

تفاوت خیریه و سازمان مردم نهاد

تفاوت خیریه و سازمان مردم نهاد چیست؟

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402

کارگاه آموزش مالی زمستان 1402 برگزار شد

مدیریت استراتژیک سازمان مردم‌ نهاد

مدیریت استراتژیک برای سازمان‌های مردم‌ نهاد: دستیابی به اهداف اجتماعی و توسعه پایدار

NGO یا سازمان مردم نهاد چیست؟

NGO یا سازمان مردم نهاد چیست؟ سمن ها و ان جی او ها

کارگاه روش‌های جذب و تامین مالی افرا

روش‌های جذب و تامین مالی؛ چهارمین کارگاه زمستان 1402 افرا

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری

دیدار و گفتگو با مدیران 11 موسسه نیکوکاری

کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

برگزاری کارگاه آنلاین ارتباطات در بهمن 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه زمستانی سرمایه انسانی در دی 1402

کارگاه حاکمیت سازمانی در زمستان 1402

برگزاری کارگاه حاکمیت سازمانی در زمستان 1402

مهرپویان سبز اندیشه - شهرزاد ذوفن

شماره 28: همراه با تلاش مهرپویان سبز اندیشه

کارگاه های آموزشی افرا زمستان 1402

آغاز ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی زمستان 1402 موسسه افرا

خیریه توانمندسازی ام اس - مهرداد غفارهاشمی

شماره 27: قصه توانمندسازی ام اس با مهرداد غفارهاشمی