اپیزود دوازدهم: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی‌پور

قصه این اپیزود رادیو افرا به اواخر دهه ۷۰ شمسی بر می‌گردد. روزهای سرد زمستان سال ۱۳۷۹ و قصه‌ای که شروع شد. انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و شروعی که بیش از سه دهه از آن می‌گذرد. مجموعه‌ای که با هدف توان‌افزایی کودکان محروم، نیازمند و خارج از بستر آموزش این مرز و بوم آغاز کرد اما مسیرش تا امروز دستخوش تغییرات زیادی شد. شروعش از خیام بود، ولی تا آق‌تپه، حصارک و سرآسیاب ادامه یافت.

سوادآموزی کودکان و خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی برای داشتن زندگی بهتر، خدمات پزشکی و درمانی، توان‌افزایی خانواده‌ها و افزایش دانش آنها در زمینه حقوق کودک و تحقیق و پژوهش، تنوعی از فعالیت‌های بیش از سه دهه انجمن طی این سال‌هاست.

خجسته اسلامی‌نژاد (حسینی‌پور) بنیانگذار و موسس انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، روایتگر این شماره رادیو افرا است. قصه انجمن حامیان کودکان کار و خیابان از زبان ایشان شنیدنی است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن