اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی

اپیزود چهاردهم: ناصر نوربخش و داستان همنوردی در بنیاد سپهر

اپیزود چهاردهم: ناصر نوربخش و داستان همنوردی در بنیاد سپهر

اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

اپیزود دوازدهم: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی‌پور

اپیزود دوازدهم: انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی‌پور

اپیزود یازدهم: ایلیا و روایت شکل‌گیری آن از زبان منیره آرزومندی

اپیزود یازدهم: ایلیا و روایت شکل‌گیری آن از زبان منیره آرزومندی

اپیزود دهم: قصه بهنام؛ روایتی از زبان لیلی رضایی

اپیزود دهم: قصه بهنام؛ روایتی از زبان لیلی رضایی

اپیزود نهم: قطره تویی بحر تویی؛ روایتی از امیرحسین ظهوریان

اپیزود نهم: قطره تویی بحر تویی؛ روایتی از امیرحسین ظهوریان

اپیزود هشتم: منیر همایونی و قصه کانون فرهنگی کودکان

اپیزود هشتم: منیر همایونی و قصه کانون فرهنگی کودکان

Radio Afra-Episode 07

اپیزود هفتم: قصه توان‌یاب از زبان فاطمه فرهنگ‌خواه