اپیزود نهم: قطره تویی بحر تویی؛ روایتی از امیرحسین ظهوریان

«قطره تویی بحر تویی» روایت این اپیزود رادیو افرا است.

اوایل دهه نود دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصمیم گرفتند برای شکافی که می‌دیدند کاری کنند. رنج مراجعین نسخه به دست داروخانه‌ها قصه قطره را نگاشت.

در میان بسیاری از خیریه‌ها و سمن‌ها که به صورت اختصاصی بیماری‌ها را پوشش می‌دهند، بیماری‌هایی هستند که خیریه تخصصی ندارند و جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره با هدف کاهش هزینه‌های دارویی کمرشکن خانوار ایجاد شده است. جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره تلاشی است برای هدیه سلامتی به بیماران نیازمند.

داستان جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره در این اپیزود رادیو افرا را با یک مدیرعامل جوان، داوطلب و پرانرژی می‌شنوید.

امیر حسین ظهوریان برایتان از قطره‌ خواهد گفت.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن