اپیزود دهم: قصه بهنام؛ روایتی از زبان لیلی رضایی

در اپیزود دهم رادیو افرا به سراغ موسسه‌ای رفتیم که ماموریت آن مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض است. موسسه‌ای که قصه آن با بهنام شروع شد. جوانی که خودش درگیر این بیماری بود و فکر می‌کرد که درد نداری کمتر از درد سرطان نیست. دلش می‌خواست برای افرادی که سرطان دارند اما پول کافی برای مقابله با آن ندارند کاری کند. پس مسیری را باز کرد تا این اتفاق را رقم بزند و نتیجه آن شد چیزی که امروز شاهد آن هستیم، موسسه‌ای با پوشش درمانی بیش از شانزده هزار بیمار مبتلا به سرطان که از امکانات، تجهیزات و فضای درمانی در حوزه درمان سرطان در بیمارستان‌های دانشگاهی برخوردار می‌شوند.

 لیلی رضایی مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش‌پور قصه این موسسه را از شکل‌گیری تا امروز بیان می‌کند.

 

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن