محمدکاظم متولی
محمدکاظم متولی

محمد در سمت مشاور و تسهیل‌گر با سازمان‌های فرهنگی و مردم‌نهاد متعددی همکاری داشته است. او تجربه‌های ارزشمندی در زمینه‌ی فعالیت‌های نیکوکارانه دارد و بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی همکاری  داوطلبانه با مجموعه‌های مختلف دارد. محمد متولد فروردین ۱۳۵۸ و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره است.
او در مهر ماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

 m.motevali@afraway.org