محمدرضا پیرساجد

محمدرضا پیرساجد

محمدرضا بیش از ۹ سال تجربه در زمینه‌ی منابع انسانی در مجموعه‌های داخلی و چند ملیتی را دارد و در این مدت بیشتر تمرکز او بر حوزه های جذب و استخدام، مدیریت عملکرد و آموزش و توسعه بوده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد MBA در گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی است و پیش از آن مدرک کارشناسی خود را در رشته مترجمی زبان انگلیسی دریافت کرده است

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن