اپیزود دوم: شیرآباد و زنان؛ روایت مرضیه خانم

در اپیزود دوم رادیو افرا به سراغ سیستان و بلوچستان و خانه هدی رفتیم. خانه هدی را گروه‌های خودیار زنان بلوچ اداره می‌کنند؛ نهادی پایدار، جماعت‌محور، و بومی در سیستان و بلوچستان که امروز بعد از سالها تلاش این زنان، تیم بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، و تسهیلگرانش پشت دری فیروزه‌ای‌ در شیرآباد، حاشیه شهر زاهدان، فضایی جمعی، امن، و پرامید است که توسط زنان و دختران بلوچ و برای زنان و دختران بلوچ اداره می‌شود. فعالیت‌های سوزن‌دوزی راهی برای تامین معیشت این زنان و خانواده‌هایشان است. آنها در طول این چندسال توانسته‌اند محصولاتشان را در سیستان و بلوچستان بفروشند، در تهران نمایشگاه‌هایی برگزار کنند، و حتی با سازمان‌ها و گروه‌های دیگر همکاری کنند. خانه هدی جایی‌ست که رنگ‌ها و نقش‌های بومی و آموزش آن به زنان دیگر نه تنها به تامین درآمد، بلکه به راهی برای عاملیت، آگاهی اجتماعی، و خلق امید تبدیل شده‌است.

راوی این اپیزود مرضیه خانم حسن‌زهی مدیرعامل این مجموعه است که روایت جذاب خانه هدی از آغاز تاکنون و چالش‌هایی را که در این راه تجربه کرده را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن