هم‌اندیشی افرا با موسسات و شبکه‌های نیکوکاری

اولین نشست افرا با نمایندگان موسسات نیکوکاری و شبکه‌های تخصصی برگزار شد. افرا در راستای توسعه زیرساخت موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، سلسله نشست‌هایی را با نمایندگانی از این موسسات و شبکه‌های تخصصی، در قالب نشست‌های مشورتی برگزار می‌کند.
رویکرد افرا در نشست‌ با این گروه مدعو، معرفی طرح‌ها و خدمات افرا در ارتباط با موسسات نیکوکاری به عنوان ذینفعان مرتبط و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی آنان در توسعه کیفی و کمی طرح‌ها است.

نگاه افرا در این نشست‌ها یک نگاه استراتژیک بوده و به دنبال آن است تا نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و تجارب عملی موسسات را در اجرای بهینه طرح‌ها و استراتژی‌های افرا در توسعه زیرساخت موسسات، در قالب ارتباط مستمر و پایدار با آنان به‌کار گیرد.
اولین نشست در روز شنبه 19 مهرماه 99 با محوریت طرح تحقیق میدانی افرا درباره بررسی دغدغه‌های موسسات نیکوکاری در فناوری اطلاعات و ارائه دستاوردها و نتایج آن به موسسات و دریافت دیدگاه‌های آنها برای عمق‌بخشی به ادامه طرح، برگزار شد.
رضا درمان مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه؛ لیلی رضایی مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش‌پور؛ نسیم طواف‌زاده مدیرعامل موسسه سبزکاران؛ پیمان مغازه مدیرعامل موسسه رحمان؛ سهیل معینی مدیرعامل شبکه نابینایان و کم بینایان چاووش؛ ناصر نوربخش مدیرعامل بنیاد توسعه فرهنگی سپهر، به عنوان فعالان اجتماعی و صاحبنظران مدنی در نشست اول حضور داشتند. در ابتدای این نشست، مسیر شکل‌گیری افرا و اقدامات اجرایی و ضرورت تشکیل نشست‌های مشورتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای هیات مدیره افرا با بیان اینکه داستان شکل‌گیری افرا از توسعه اقتصاد نیکوکاری در ایران شروع شد، تاکید کردند که برای طی کردن این مسیر به سراغ بازیگران فعال و ذینفعان اصلی اقتصاد نیکوکاری رفته و موسسات نیکوکاری و توسعه زیرساخت آنها را هدف قرار دادند. بر این اساس، افرا بنا دارد به منظور اثربخشی بیشتر، پیوند و ارتباط پایدار و نگاه بلندمدت‌تری در ارتباط با موسسات نیکوکاری پیدا کند تا ضمن ارائه خدمات به موسسات نیکوکاری، از مشورت و همفکری آنها در راستای پاسخ به نیازهایشان بهرمند شود. ارائه این نگاه به مدعوین اولین جلسه مشورتی، منجر به این شد که نمایندگان موسسات نیکوکاری و شبکه‌های تخصصی در حوزه‌های ارزیابی موسسات، پروژه خودارزیابی افرا، توسعه تحقیق میدانی، توسعه استاندارد افرا، آموزش و مشاوره نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را در یک گفتگوی جمعی با اعضای هیات مدیره و تیم افرا به اشتراک گذارند. ارتباط بیشتر با موسسات نیکوکاری و مدیران این موسسات برای درک بهتر اکوسیستم نیکوکاری، مسیری است که افرا در پیش خواهد گرفت و برگزاری سلسله نشست‌های مشورتی را با حضور مدیران موسسات نیکوکاری ادامه خواهد داد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن