تحقیق میدانی «افرا» از شبکه‌های موسسات نیکوکاری

موسسه «افرا» با برگزاری دو نشست آنلاین با حضور 17 استاد، صاحبنظر و فعال حوزه مدنی و دریافت نظرات مشورتی آنها، زمینه آغاز نسخه جدید تحقیق میدانی خود را فراهم کرد. «افرا» بنا دارد در نسخه جدید تحقیق میدانی، ارتباط با شبکه‌های موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد را پی گیرد تا ضمن شناخت و کشف نیازهای شبکه‌ها در حوزه توسعه استانداردها و زیرساخت‌ها، زمینه اتصال این تحقیق به طرح‌های افرا و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف را فراهم کند. افرا در دو دوره تابستان و پاییز 99، زمینه اتصال و تحقیق از 100موسسه نیکوکاری را در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به عنوان پیش‌نیاز زیرساخت‌های مدیریت موسسات نیکوکاری در دستور کار قرار داد. در حالی توسعه زیرساخت نیکوکاری ماموریت افرا است، اما همفکری و هم‌سویی با شبکه‌ها در یک تحقیق میدانی کیفی، شاید بتواند دریچه دیگری را پیش روی فعالیت «افرا» بگشاید که به نوآوری‌های جدید در این زمینه منجر شود.

بر این اساس، افرا در نشست اول خود که به‌صورت آنلاین با حضور 8 نماینده از موسسات نیکوکاری و شبکه‌های تخصصی برگزار شد، نقطه نظرات آنها در رابطه با تفکر شبکه‌ای، چالش‌ها و نیازهای این بخش، فرآیند و دست‌اندازهای شکل‌گیری شبکه‌ها در ایران و… را دریافت کرد.

در نشست دومی که با حضور 9 نفر از اساتید مطرح دانشگاهی و صاحبنظران مدنی نیز برگزار شد، زوایای دارای اهمیت در پروژه تحقیق میدانی «افرا»، شامل متدولوژی طرح، سوالات، روش تحقیق، جامعه هدف، تحلیل داده‌ها و اطلاعات، انتشار نتایج و…، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موسسه «افرا» امیدوار است در نسخه جدید تحقیق میدانی، ضمن افزایش سطح شناخت از زوایای اثرگذاری شبکه‌ها و نکات قوت و ضعف آنها و درک بیشتر از نیازها، زمینه برای همکاری مشترک در سطح شبکه‌های موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد و در سطح اعضای آنها فراهم شود.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن