برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

کارگاه «سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری» با تدریس خانم کتایون محمودی و آقای محمدرضا پیرساجد برگزار شد.
این کارگاه چهارساعته که دومین دوره آموزشی موسسه افرا در سال جدید بود به شکل ترکیبی (حضوری و مجازی) و با حضور نمایندگانی از موسسات نیکوکاری برگزار شد. در این فرصت به بهترین رویه‌های مدیریت موثر سرمایه انسانی بر اساس استاندارد افرا پرداخته شد و فعالان سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه در باب چالش ها و راهکارهای پیاده سازی این رویه های اجرایی در سازمان های خود گفتگو کردند.
شرکت کنندگان از استان های یزد، مازندران، گیلان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران، زنجان و کرمان در این کارگاه حضور داشتند.
امکان ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی افرا هم چنان از طریق صفحه آموزش برقرار است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن