برگزاری دوره ششم آموزش حاکمیت سازمانی

دوره ششم آموزش خودارزیابی حاکمیت سازمانی به عنوان بعد اول استاندارد افرا 21 تا 23 خرداد ماه 1401 با حضور نمایندگان 21 موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‌نهاد از 12 استان کشور برگزار شد. مخاطبان این دوره آموزشی سه روزه، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت امنای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد از استان‌های تهران، گیلان، هرمزگان، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، یزد، قزوین، مازندران، لرستان و خراسان جنوبی بودند. در سه دهه اخیر، سازمان‌‌های مردم‌نهاد در جهان و همچنان در ایران با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده‌اند. فرصت‌های اجتماعی موجود در جوامع از یک سو و عدم امکان فعال کردن این فرصت‌ها توسط دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر، زمینه رشد سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم کرده است.

این سازمان‌ها، به دلیل عدم وابستگی به ساختارهای پیچیده دولتی، همچنین سود محور نبودن که در ماهیت آنها تعریف نشده است، امکان دسترسی به فرصت‌های اجتماعی موجود در جوامع و به‌کارگیری آنها در سطوح ملی و بین‌المللی را دارند. اما این سازمان‌ها برای دستیابی بهتر به اهداف و تحقق ماموریت، نیازمند توسعه زیرساخت‌های مدیریتی خود هستند. در میان ابعاد مختلف و زیرساخت‌های مدیریتی، حاکمیت سازمانی به دلیل نقش ارکان آن در هدایت سازمان به سمت هدف مطلوب از اهمیت ویژه برخوردار است.

موسسات نیکوکاری و ضرورت توسعه مدیریت؛ استانداردها و بهترین شیوه‌های کاری؛ ابعاد حاکمیت سازمانی در یک موسسه نیکوکاری؛ نقش مجوز، اساسنامه، ارکان اداره و تضاد منافع ارکان؛ استراتژی و عملیات و یکپارچگی آن در موسسه نیکوکاری؛ ذی‌ربطان و ساختار گزارش‌دهی پایدار به آنان سرفصل های این دوره بود که از سوی ندا شمس مدرس دوره ارائه شد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن