انجمن حمایت از کودکان کار نشان برنز افرا را دریافت کرد

انجمن حمایت از کودکان کار بر اساس استاندارد افرا ارزیابی شد و نشان برنز افرا را دریافت کرد.

در زمستان ۹۸، میان افرا و «انجمن حمایت از کودکان کار» قراردادی با هدف ارزیابی زیرساخت‌های مدیریتی انجمن امضا شد. هدف از این قرارداد بررسی ابعاد هفت‌گانه «حاکمیت سازمانی»، «منابع انسانی»، «مالی»، «برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی»، «بهبود مستمر»، «ارتباطات» و «فناوری» در انجمن حمایت از کودکان کار بود. تیم ارزیابان افرا در قالب 15 جلسه (111 نفرساعت) به گفتگو، بررسی عمیق، مشاهده و مطالعه مستندات در محل انجمن پرداختند. با توجه به آغاز بحران کرونا در میانه مسیر ارزیابی، بخش‌هایی از فرایند به شکل آنلاین اجرایی شد. نتایج این بررسی‌ها در قالب «گزارش ارزیابی و پیشنهادها برای توسعه ظرفیت بر اساس استاندارد افرا»، روز چهاردهم اردیبهشت‌ماه 99، در جلسه آنلاینی با حضور اعضاء هیئت مدیره و نمایندگانی از هیئت امنای انجمن، و یک عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر پروژه و کارشناس پروژه افرا ارائه شد. با تکیه بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راهبردی و نیز توجه به نقاط قابل بهبود انجمن، گزارش افرا حاوی توصیه‌های پیشنهادی برای ارتقاء زیرساخت مدیریتی در ابعاد مختلف و نیز توصیه‌های کلان در راستای توسعه انجمن بود. برخی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راهبردی «انجمن حمایت از کودکان کار» بر اساس این گزارش، گزارش‌دهی مالی منظم به عموم جامعه و حامیان اصلی، ارتباط با موسسات دیگر و حضور مناسب در شبکه‌های اجتماعی، منظم بودن عملیات ثبت و ضبط فعالیت‌های مالی و انطباق گزارش‌های مالی با اسناد، و وجود سازوکارهای کنترل مالی است. به این ترتیب، این انجمن موفق به دریافت نشان برنز افرا شد. نشان برنز افرا، بیان‌گر این است که موسسه از الزامات قانونی لازم برای اداره‌ امور خود مانند ثبت رسمی، مجوزهای فعالیت و ارکان قانونی حکمرانی برخوردار است. هم‌چنین فرایندها و سازوکارهای اجرایی مانند ساختار سازمانی، سیستم‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را تا حد مناسبی تعریف و تدوین کرده‌ و در این مرحله، دغدغه سازمان ضمن تکمیل زیرساخت‌های اولیه، بازبینی و کسب اطمینان از اثربخشی سازوکارهای تعریف شده‌ است.

«انجمن حمایت از کودکان کار» از سال 1381 فعالیت خود را در قالب حمایت و آموزش کودکان کار، کودکان آسیب­‌دیده و در معرض آسیب آغاز کرده است. این انجمن، تلاش برای محو کار کودک با حمایت موثر از کودکان کار و در معرض آسیب و فعالیت های ترویجی را ماموریت خویش قرار داده است. در حال حاضر انجمن حمایت از کودکان کار چهار مرکز در شهر تهران و یک مرکز در شهر بم، و 1414 کودک را تحت حمایت خود دارد.

برای آشنایی با فرایند ارزیابی افرا، به صفحه خدمات افرا برای موسسات نیکوکاری سربزنید.

برای آشنایی با استاندارد افرا برای ارزیابی موسسات نیکوکاری به صفحه استاندارد افرا سربزنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن