به موسسه نیکوکاری شما کمک می‌کنیم زیرساخت مدیریتی خود را توسعه دهید، تا:

 • اعتماد شمار بیشتری از حامیان را جلب کنید.
 • اعتبارتان را در جامعه گسترش دهید.
 • منابع نیکوکاری بیشتری جذب کنید.
 • به پایداری در تامین مالی برسید.
 • در کار خود، بهره‌­وری و اثربخشی بیشتری داشته باشید.

 • تیم افرا بر اساس استاندارد افرا  و با مطالعه و ارزیابی عمیق، تصویری از وضعیت موجود موسسه تهیه می‌کند.
 • نتایج این بررسی‌ها، با عنوان گزارش توسعه ظرفیت برا اساس استاندارد افرا به شما ارائه می‌شود.
 • در صورت کسب حدنصاب‌های لازم، موسسه شما نشان افرا را دریافت می‌کند.
 • در وب‌سایت افرا، موسسه شما به عنوان موسسه نیکوکاری که نشان افرا را دریافت کرده است، معرفی می­شود.
 • شما با توجه به گزارش تیم افرا و با تکیه بر سرمایه‌های فکری و انسانی موسسه‌­تان، فعالیت‌­ها و پروژه‌هایی برای بهبود تعریف و اجرا می­‌کنید و در جهت توسعه زیرساخت موسسه خود گام بر می­‌دارید.

شما در آینده، دوباره می‌توانید وارد فرایند ارزیابی افرا شوید، تصویری از وضعیت موجود موسسه خود بدست آورید، بررسی کنید که چقدر نسبت به دوره قبل در موسسه شما بهبود حاصل شده است و در نهایت در مسیر بهبود و توسعه حرکت کنید.


به موسسه نیکوکاری شما کمک می کنیم تا ارتباط موثرتر و سازنده‌­تری با نیکوکاران برقرار کنید…

کافی است، موسسه شما توانایی بالایی در استفاده بهینه از منابع داشته باشد. این را در نتیجه ارزیابی تیم افرا از موسسه شما، می توان سنجید و یا بهبود داد. خوب است بدانید…

 • افرا با بنگاه­‌های اقتصادی که دارای برنامه‌­ی مسئولیت اجتماعی هستند، در تعامل است.
 • افرا با افراد نیکوکاری که دارای منابع مالی و یا فکری هستند، تعامل سازنده و خلاقی برقرار کرده است.
 • در صورت دارا بودن شرایط لازم،‌ این منابع مالی و فکری در اختیار موسسه شما قرار خواهد گرفت.

به موسسه نیکوکاری شما مشاوران مجرب معرفی می کنیم
اگر نشان افرا را دریافت کنید:

متخصصانی را در حوزه ی مورد نظرتان به شما معرفی خواهیم کرد؛ این متخصصان، با توجه به گزارش توسعه ظرفیت بر اساس استاندارد افرا و با مشارکت فعال مدیران و کارشناسانتان، به شما مشاوره می­دهند تا فعالیت ها و پروژه هایی برای بهبود تعریف و اجرا کنید.

مراحل ارزیابی موسسات نیکوکاری در تصویر زیر قابل مشاهده است:

می‌توانید تصویر بالا را با اندازه بزرگتر دریافت کنید:

مراحل ارزیابی موسسات نیکوکاری
عکس با اندازه 89 کیلوبایت