ضریب نفوذ تکنولوژی در موسسات نیکوکاری

سازمانهای مردم نهاد و موسسات نیکوکاری چقدر تکنولوژی را جدی می‌گیرند و چقدر فعالیتهای خود را بر بستر فناوری اطلاعات انجام می‌دهند؟ در سال گذشته و در دو دوره، ما در افرا موسسات نیکوکاری را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه آن دو گزارش تحقیق میدانی در تابستان و پاییز ۹۹ است که می‌توانید آن را در وبلاگ افرا مطالعه کنید.

خبر خوب در این دو گزارش این بود که مدیران موسسات نیکوکاری از ظرفیت‌های تکنولوژی برای توسعه فعالیت‌های خودشان آگاه بودند اما متاسفانه تعداد کمی از این ظرفیت در موسسات خودشان بهره‌مند می‌شدند. بنگاه‌های اقتصادی از تکنولوژی برای افزایش حاشیه سود و سهم بازار استفاده می‌کنند اما موسسات نیکوکاری به دنبال خلق و توسعه ارزش‌های اجتماعی هستند و به همین دلیل ارزیابی اینکه چطور تکنولوژی به کمک آن‌ها می‌آید و فعالیت آنها را موثرتر می‌کند مسیر متفاوتی را می‌طلبد.

فعالیت‌های نیکوکاری در ایران ریشه در فرهنگ و تاریخ مردمان این سرزمین دارد و کشورمان در این امر سابقه‌ای دیرینه دارد. موسسات نیکوکاری عمدتا با توجه به بحران‌ها و مسائلی که با آن سروکار دارند معطوف به ماموریت خودشان هستند و ممکن است کمتر به موضوع استفاده استراتژیک از تکنولوژی در جهت تاثیر مثبت بر روی ماموریتشان توجه کنند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن