توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

توسعه روستایی در ایران از مباحثی است که کمتر به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است. کتاب «توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران» که حاصل پژوهش‌های نظری و تجربی در خصوص موضوعات و مسائل مربوط به توسعه روستایی با تاکید بر جامعه ایران است، در 3 بخش و دوازده فصل ارائه شده است. بحش اول کتاب عنوان «توسعه و تحول روستایی» را بر خود دارد و شامل 4 فصل آغازین کتاب است. در فصل اول ابعاد مفهومی و نظری توسعه روستایی در فرآیند توسعه جوامع در مقیاس ملی مطرح و برنامه‌ریزی روستایی و مولفه‌های مربوط به آن بررسی شده‌اند. فصل دوم از بخش اول به فرآیند تشکیل روستا و روند آبادی‌نشینی و چگونگی استقرار جمعیت از واحدهای روستایی را شامل شده و تاثیر سیاست بر برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای بر مناطق روستایی را مورد کاوش قرار داده است. فصل سوم به تحولات جمعیتی در جامعه روستایی از منظر جامعه‌شناختی می‌پردازد و فصل چهارم بخش اول، وضعیت قشربندی اجتماعی در جامعه روستایی و تحولات آن را بررسی کرده است.

بخش دوم کتاب عنوان «سیاست‌های توسعه روستایی» را با خود یدک می‌کشد که این بخش شامل 5 فصل است. فصل پنجم تا نهم این بخش به ترتیب به بررسی ساختار سیاسی و توسعه روستایی، اصلاحات ارزی و سیاست‌های کشاورزی بعد از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف آن، دولت و مشارکت اجتماعی روستاییان از چهار سنخ مشارکت اجتماعی (شیوه ضدمشارکتی، شیوه مشارکت هدایت شده، شیوه مشارکت فرآیند، شیوه مشارکت واقعی)، نظام بهره‌برداری و توسعه کشاورزی، سازمان‌های حمایتی و ساختارهای زیربنایی، فقر و آسیب‌پذیری روستایی، گروه‌های آسیب‌پذیر و سازمان‌های حمایتی می‌پردازد.

بخش سوم کتاب به بررسی مطالعات میدانی و پیمایش‌های موردی می‌پردازد که در 3 فصل انتهایی ارائه شده است. فصل دهم موضوع فقر و آسیب پذیری و توسعه را در روستا به خود اختصاص داده است که مبتنی بر مطالعه موردی در منطقه روستایی گرمسار است. فصل یازدهم به پژوهش‌های انجام شده روی جامعه عشایری و اسکان و مطالعه موردی اسکان عشایر دشت بکان اقلید فارس است. فصل پایانی کتاب با عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی، به مطالعه موردی روستاهای شهرستان کاشان مربوط می‌شود. سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی تحت عنوان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در این فصل مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر علاقه‌مند به مباحث روستا و توسعه هستید، اگر کنشگر یا پژوهشگری هستید که توسعه روستایی، مسائل روستا و تجربیات برنامه‌ریزی در روستا با رویکردهای مشارکتی دغدغه شما است، افرا پیشنهاد می‌کند مطالعه این کتاب را از فیدیبو و با کد  afra1400 و با 40 درصد تخفیف تهیه و مطالعه کنید.

توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

نویسنده: مصطفی ازکیا، غلامرضا غفاری

انتشارات: نشر نی

در فیدیبو بخوانید
افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن