درآمدی بر تحقیق کیفی

پژوهش کیفی جای خود را در بسیاری از رشته‌های علوم اجتماعی، روانشناسی و رشته‌هایی از این دست باز کرده است. شما در مقام محقق، می‌توانید گستره متنوعی از روش‌های خاص را به‌کار گیرید که هر یک پیش فرض‌های متفاوتی دارند و در پی هدفی جداگانه‌اند. هر روشی در پژوهش کیفی بر درک خاصی از موضوع تحقیق خود مبتنی است. با این حال، نباید روش‌های کیفی را مستقل از فرآیند تحقیق و موضوع مورد مطالعه دانست. این روش‌ها به وضوح در چارچوب فرآیند تحقیق جای گرفته‌اند و تنها با استفاده از دیدگاهی که مراحل و فرآیندهای تحقیق را مبنا قرار می‌دهد، می‌توان بهترین درک و توصیف را از آنها به عمل آورد. از این رو، هدف اصلی کتاب «درآمدی بر تحقیق کیفی» عبارت است از معرفی مراحل مختلف فرآیند پژوهش کیفی.

مهم‌ترین روش‌های گردآوری و تفسیر داده‌ها، و همچنین قواعد ارزیابی و ارائه یافته‌ها در چارچوب مراحل مختلف اجرای پژوهش مطرح شده‌اند. این عمل نمایی کلی از حوزه پژوهش کیفی، بدیل‌هایی عینی از روش‌شناسی و مدعیات، کاربرد، و محدودیت‌های آن در اختیار شما قرار می‌دهد. این امر به شما امکان خواهد داد تا مناسب‌ترین استراتژی روش‌شناختی را با توجه به سؤالات و مسائل تحقیق خود انتخاب کنید.

در همین ابتدا، باید گفت که تحقیق کیفی با متن سروکار دارد. این کتاب از هفت بخش عمده تشکیل شده است که تلاش دارد تا مراحل فرآیند پژوهش کیفی را شرح دهد. چارچوب کلی پژوهش کیفی؛ کند و کاو در سوال‌های بنیادین پژوهش کیفی و پاسخ به آنها؛ رابطه میان تحقیق کیفی و کمی؛ همچنین اخلاق تحقیق از جمله مواردی است که در این کتاب تشریح شده است.

افرا کتاب حاضر را به همه علاقه‌مندان به حوزه‌های پژوهش کیفی اجتماعی پیشنهاد می‌‌کند. این کتاب حکم مقدمه‌ای پایه‌ای برای آشنایی با مبانی و نحوه اجرا، پیشینه‌های نظری و معرفت‌شناختی و روش‌های پژوهش کیفی دارد. همچنین برای محققان، این کتاب می‌تواند به هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات عملی روزمره پژوهش کیفی، حکم جعبه ابزار را داشته باشد.

با کد afra1400 در فیدیبو می‌توانید با 40 درصد تخفیف این کتاب کاربردی را در کتابخانه دیجیتالی یا همراه خود در پژوهش‌های میدانی و کیفی داشته باشید.

درآمدی بر تحقیق کیفی

نویسنده: اووه فلیک

انتشارات: نشرنی

در فیدیبو بخوانید
افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن