شماره 23: قصه انجمن اتیسم ایران؛ سعیده صالح غفاری

انجمن اتیسم ایران، تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای اتیسم و خانواده های آنان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد.
اتیسم اختلالی پیچیده است، هنوز افراد زیادی از جامعه اتیسم را نمی‌شناسند. انجمن اتیسم ایران تلاش می‌کند، اتیسم را به جامعه معرفی کرده و پذیرش افراد دارای اتیسم در جامعه را آسان‌تر کند. از طرفی مادران را با علائم و نشانه‌های اتیسم آشنا کرده تا تشخیص و مداخله به‌موقع انجام شود.
در این اپیزود رادیو افرا به سراغ خانم سعیده صالح غفاری موسس و مدیرعامل انجمن اتیسم ایران رفتیم تا روایت شکل‌گیری این انجمن را از زبان ایشان بشنویم.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن