برگزاری وبینار آشنایی با خودارزیابی مبتنی بر استاندارد

وبینار آشنایی با خودارزیابی مبتنی بر استاندارد افرا برگزار شد.

روز‌سه‌شنبه ۲۳ خرداد 1402 افرا میزبان ۲۳ نفر از ۱۵ موسسه از شهرهای مختلف ایران بود. در این وبینار که حدودا ۷۰ دقیقه به طول انجامید مدیران عامل چهار موسسه مهرپویان سبز اندیشه، سبزکاران بالان، احیا و توانیاب (به عنوان پنلیست های وبینار) به انتقال تجربیات خود در خصوص استفاده از خدمت خودارزیابی پرداختند.

این وبینار اولین وبینار از مجموعه رویدادهایی است که افرا در سال جاری در جهت آشنایی با استاندارد افرا برگزار کرد. افرا درصدد است با استفاده از ظرفیت موسسات بتواند رویدادهایی اینچنینی را در جهت آشنایی بیشتر موسسات نیکوکاری با استاندارد افرا برگزار کند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن