چالش‌های موسسات نیکوکاری زیر ذره‌بین؛ شرکت 17 مدیر در نظرسنجی افرا

در شرایط شیوع بیماری کووید-19 در قالب یک نظرسنجی؛ مهم‌ترین چالش‌های موسسات نیکوکاری را از نگاه 17 مدیر و دست‌اندرکار این بخش بررسی کردیم. با لحاظ اینکه شرایط اجتماعی زیرسایه کرونا قرار دارد، آینده فعالیت نیکوکاری و مسائل آنها نیز تحت شعاع قرار گرفته است. موسسات نیکوکاری مشارکت‌کننده در این نظرسنجی در زمینه‌های کودکان، معلولین، کسب و کار و کارآفرینی، توانمندسازی زنان، توسعه فرهنگی- اجتماعی مناطق کم برخوردار و روستایی، محیط زیست و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعال هستند.

نتایج به‌دست آمده از مجموعه پاسخ‌های موسسات نیکوکاری مشارکت کننده، نشان می‌دهد که تامین مالی (مطابق با نمودار یک) چالش‌ اصلی اکثر موسسات مورد بررسی است. این دسته از موسسات، موسساتی هستند که حداقل از زمان فعالیت آنها یک دهه می‌گذرد و اکثریت آنها دارای برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی سالیانه هستند. ارزیابی مدیران موسسات نیکوکاری حاکی از این است که یکی از راهکارهای موثر در حل و فصل چالش‌های موسسات نیکوکاری، توجه به حوزه فناوری اطلاعات است.

نتایج نشان می دهد (نمودار شماره دو) که 24درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا برای بزرگترین مسئله موسسه خود، راهکار در حال اجرا دارید یا نه؟ به راهکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات اشاره کرده اند و 76درصد پاسخ ها نیز غیرمرتبط با حوزه فناوری اطلاعات بوده است.

البته در بررسی چالش‌ها و راهکارهای موسسات نیکوکاری، به نکته مهمی بر می‌خوریم. به‌رغم آنکه ملکه ذهنی موسسات در مشکلاتشان موضوعاتی غیر از فناوری اطلاعات بوده است، در 24درصد موارد برای مسائلی که در حوزه فناوری اطلاعات نبوده‌اند، راهکارهایی در این حوزه پیشنهاد شده است.

همچنین در نظرسنجی «افرا»، از پاسخ‌دهندگان درخواست شد که سه مورد از بزرگترین مسائل پیش‌روی موسسه خود را نام ببرند:

چالش‌های تامین منابع مالی، زیرساخت‌های مدیریتی سازمانی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های مدیریتی سازمانی و بوروکراسی دولتی

از مواردی بودند که پاسخ‌دهندگان به آن‌ها اشاره کردند.  

چالش تامین مالی با سهم 25درصدی از پاسخ‌ها، بالاترین سهم و چالش فراهم کردن زیرساخت فناوری اطلاعات با 12 مورد و سهم 24درصدی از پاسخ‌ها، دومین سهم را به خود اختصاص داده است. منابع انسانی که در بین آیتم‌های پیشنهادی پرسشنامه نبوده است نیز با 11 مورد و سهم 22درصد از پاسخ‌ها، جایگاه سوم را داراست. زیرساخت‌های مدیریتی سازمانی و بوروکراسی دولتی در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفته است.

شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته نیز شیوه زندگی مردم و محیط‌های کاری را دستخوش تغییر کرد. رویکرد عمومی شرکت‌ها و موسسات نیز که وابسته به حضور کارمندان در محل کار بود، تحت تاثیر قرار گرفت؛ به طوریکه طرح‌های دورکاری از سوی مدیران پیاده‌سازی شد. شیوه «کار در منزل» ناشی از شیوع کرونا منجر به این شد که میزان آمادگی شرکت‌ها و سازمان‌ها از نظر امکانات، منابع و شرایط لازم برای این امر سنجیده شود.

این موضوع محور نظرسنجی «افرا» از موسسات نیکوکاری نیز قرار گرفت و به طور مشخص این سوال را از موسسات نیکوکاری مطرح کردیم که در بحران اخیر، چالش‌های مدیریت دورکاری چه بوده است؟ و چه راهکاری برای آن اتخاذ شده است؟

در پاسخ به این سوال، از 17 پاسخ دریافت شده، 7 مورد معادل 42درصد به صورت صریح به چالش‌های انجام دورکاری اشاره کرده‌اند و 8 مورد معادل 47درصد نیز به قطع ارتباط کاری یا تعطیلی به واسطه عدم وجود دورکاری اشاره  داشته‌اند. 2 مورد معادل 11درصد نیز به موارد دیگری اشاره کرده‌اند. در پاسخ به راهکارهای پیشنهادی نیز، یک موسسه راهکار ارائه نکرده است. 6 موسسه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و 10 موسسه نیز راهکار خارج از این حوزه ارائه داده‌اند. مقایسه چالش‌ها و راهکارها در این بخش نشان می‌دهد، در حالی 42درصد پاسخ‌دهندگان با چالش دورکاری مواجه هستند، اما اکثریت راهکارها مرتبط با یک مسئله مرتبط با فناوری اطلاعات، خارج از این حوزه مطرح شده است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن