دریافت گواهینامه افرا توسط بنیاد خیریه معلولین ایرانیان

بنیاد خیریه معلولین ایرانیان موفق به دریافت گواهینامه ۶ ماهه ارزیابی دیجیتال افرا شد.

بنیـاد خیریه معلـولین ایرانیان با بیش از ۲۵۰۰ عضـو دارای معلولیت جسمــی و حرکتی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشـور آغاز نمـوده است و تا کنون خدمات قـــابل توجهی را به جامعه هدف خود در حوزه توانبخشی ، رفاهـی ، معیشتی ، توانمند سازی ، ایجاد اشتغال و گردشگری ارائه داده است و جز فعالترین سـازمان های مردم نهـاد کشور می باشد .

سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن موسسات بر پایه گزاره‌های کلیدی استاندارد افرا و بر مبنای خوداظهاری و ارائه اسناد مورد ارزیابی افرا قرار می‌گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس ارزیابی دیجیتال با افرا تماس بگیرید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن