برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری» با تدریس خانم الهه غریبی و آقای یونس شیراوند برگزار شد.
این کارگاه چهارساعته بر اساس بُعد چهارم استاندارد افرا یعنی بعد مالی برگزار شد. نمایندگانی از موسسات نیکوکاری به حضوری و مجازی در این کارگاه شرکت کردند و در خصوص سرفصل های بودجه و رویه های کلی تهیه و نظارت بر آن، شیوه های آمادگی برای شرایط بحرانی، رویه های توسعه شفافیت و پاسخگویی و روش های جذب و استمرار تامین مالی بر اساس بهترین رویه های اجرایی در سازمان های مردم نهاد، بحث و تبادل تجربه داشتند.
شرکت کنندگان از سازمان های مردم نهاد از استان های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، یزد، گیلان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خراسان شمالی در این کارگاه حضور داشتند.
امکان ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی افرا هم چنان از طریق صفحه آموزش برقرار است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن