برگزاری کارگاه بعد پنجم استاندارد افرا

کارگاه «برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری» با تدریس خانم دکتر سیمینه آقاجانیان و آقای نیما احمدی برگزار شد.

این کارگاه چهارساعته بر اساس بُعد پنجم استاندارد افرا یعنی بعد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برگزار شد. نمایندگانی از موسسات نیکوکاری به حضوری و مجازی در این کارگاه شرکت کردند و در خصوص سرفصل هایی از جمله نظام و سطوح برنامهریزی، شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک، موانع اجرای موثر برنامهها و شاخصهای کلیدی عملکرد بر اساس بهترین رویه های اجرایی در سازمان های مردم نهاد، بحث و تبادل تجربه داشتند.

شرکت کنندگان از سازمان های مردم نهاد از استان های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، یزد، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان در این کارگاه حضور داشتند.

امکان ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی بهبود مستمر و فناوری هم چنان برقرار است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن