برگزاری اولین کارگاه افرا در تابستان 1402

کارگاه «حاکمیت سازمانی» با تدریس خانم ندا شمس برگزار شد.
این کارگاه سه ساعته بر اساس اولین بعد استاندارد افرا یعنی بعد حاکمیت سازمانی به صورت ترکیبی (مجازی و حضوری) برگزار شد. نمایندگانی از موسسات نیکوکاری در این کارگاه در خصوص سرفصل هایی از جمله الزامات قانونی سازمانهای مردم نهاد و موسسات نیکوکاری، نقش، جایگاه و الزامات ارکان حاکمیتی ( هیئت امنا/مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل)، تعهدات قانونی و حرفهای ارکان، نقش و جایگاه مدیرعامل در یک سازمان مردمنهاد و موسسه خیریه، منشور اخلاقی، رویکرد استراتژیک، چشمانداز و مأموریت سازمانی بر اساس بهترین رویه های اجرایی در سازمان های مردم نهاد، بحث و تبادل تجربه داشتند.
شرکت کنندگان از سازمان های مردم نهاد از استان های سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان در این کارگاه حضور داشتند.
ثبت نام دوره های آموزشی فصل تابستان موسسه افرا آغاز شده و علاقمندان از صفحه آموزش افرا می توانند اقدام به ثبت‌نام کنند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن