درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

رشد موسسات نیکوکاری کوچک

رشد موسسات نیکوکاری کوچک

تامین مالی با مسئولیت اجتماعی شرکتی

تامین مالی با استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی

ترندهای جمع‌آوری سرمایه در سال 2021

ترندهای جمع‌آوری سرمایه در سال 2021

اثر دنیای دیجیتال بر ثبات مالی موسسات خیریه

اثر دنیای دیجیتال بر ثبات مالی موسسات خیریه

انجمن دوستداران کودک کرمان

شفافیت؛ کلید جذب خیرین | گفتگو با انجمن دوستداران کودک کرمان

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

پایداری خیریه

پایداری خیریه؛ 10 روش اطمینان از پایداری موسسات خیریه

مدیریت مالی سازمان‌های مردم‌نهاد

اصول هفت‌گانه مدیریت مالی سازمان‌های مردم‌نهاد و اهمیت شفافیت مالی

تبدیل فالوئر شبکه‌های اجتماعی به حامی مالی

تبدیل فالوئر شبکه‌های اجتماعی به حامی مالی

10 مدل بودجه غیرانتفاعی‌ها

10 مدل بودجه غیرانتفاعی‌ها