روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

در تقویم خورشیدی ایران، روز 22 مرداد به عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شده است. روزی که بهانه‌ای شده تا به تشکل های اجتماعی و مدنی و همینطور افراد و داوطلب های فعال در مشارکت‌های اجتماعی توجه شود.

بدون شک قلب تپنده‌ی هر جامعه، مشارکت مردم آن جامعه در کارهای اجتماعی است. مشارکتی که بخش اصلی آن از مسیر تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های نیکوکاری می‌گذرد.

افرا روز ۲۲ مرداد را که بهانه‌ای برای گرامیداشت تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی است، به تمام فعالین این حوزه تبریک می‌گوید. 🌱

مسیرتان سبز و قلبتان پر از نور…

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن