برگزاری کارگاه آموزشی بهبود مستمر

کارگاه «بهبود مستمر» در بهار 1402 با تدریس آقای محمد توسلیان برگزار شد.
این کارگاه سه ساعته بر اساس بُعد ششم استاندارد افرا یعنی بعد بهبود مستمر برگزار شد. نمایندگانی از موسسات نیکوکاری به حضوری و مجازی در این کارگاه شرکت کردند و در خصوص سرفصل هایی از جمله شروع پیاده سازی بهبود مستمر در سازمان با حذف زوائد، به کارگیری حلقه های کنترل کیفیت و گروه های حل مسئله، نظام پیشنهادها و چالش های پیاده سازی بهبود مستمر بر اساس بهترین رویه های اجرایی در سازمان های مردم نهاد، بحث و تبادل تجربه داشتند.
شرکت کنندگان از سازمان های مردم نهاد از استان های مازندران، مرکزی، یزد، گیلان، تهران و اصفهان در این کارگاه حضور داشتند.
امکان ثبت نام و حضور در دوره آموزشی تابستان افرا از طریق این لینک برقرار است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن