روز جهانی خیریه مبارک باد

سازمان ملل چهاردهم شهریور ( پنجم سپتامبر)؛ سالروز درگذشت «مادرترزا» را «روز جهانی خیریه» نام‌‌گذاری کرده است. هدف از انتخاب این روز، قدردانی از تلاش‌های موسسه‌های نیکوکاری، افزایش آگاهی و فراهم کردن زمینه‌های مختلف برای فعالیت‌های نیکوکارانه در سراسر جهان است.
«موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا» که با هدف کمک به توسعه‌ی زیرساخت نیکوکاری، به پایداری و توسعه موسسه‌های نیکوکاری و فعالیت‌های نیکوکارانه کمک می کند، این روز را به همه‌ی فعالان و دست‌اندرکاران موسسه‌های نیکوکاری و نیکوکاران حامی آن‌ها تبریک می‌گوید. امیدواریم نقش‌آفرینی افرا در توسعه‌ی زیرساخت نیکوکاری کشور، جامعه‌ای را شکل دهد که در آن موسسه‌های نیکوکاری، پایه‌های اصلی حل مسائل اجتماعی و توسعه جامعه باشند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن