دیدار و گفتگو با مدیران 11 موسسه نیکوکاری

در عصر چهارشنبه 4 بهمن 1402 موسسه حامیان نواندیش افرا با افتخار میزبان مدیران و نمایندگان 11 موسسه نیکوکاری بود تا درباره افرا و خدمات افرا از جمله خدمت خودارزیابی، هم‌اندیشی و تبادل نظر صورت بگیرد. هدف از برگزاری این نشست تعاملی که به‌صورت ترکیبی (حضوری و آنلاین) برگزار شد، همفکری برای ارائه بهتر خدمات به موسسه‌های نیکوکاری بود.

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری در موسسه افرا
دیدار و گفتگو با 11 موسسه نیکوکاری

در این نشست، خانم مسعوده مشایخ از انجمن یاران دانش و مهر، خانم مژگان فلاح از موسسه خیریه همیاران توسعه دانش (بنیاد دانش)، خانم سمانه گلاب از موسسه توانمندساری زنان و کودکان مهر و ماه، خانم طاهره کاظم نیا از موسسه خیریه سالمندان پدر، آقای علی کرمی از بنیاد خیریه معلولین ایرانیان، آقای لقمان نجم الدینی و خانم ها شهرزاد ذوفن و بهشید بهدادفر از جمعیت مهرپویان سبز اندیشه، خانم زهرا حاجی زاده از انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیا)، خانم دلارام نبوی از انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب، خانم ها افسانه قربانی و سارا خلوصی از انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی)، خانم الهام فخری و آقایان دانیال آل بویه و امیرحسین صباغیان از خیریه دانشجویی مردمی التیام و آقای امیر روستایی از موسسه خانه مهربانی ایوار حضور داشتند.

گزارش ویدئویی دیدار و گفتگو با موسسات نیکوکاری

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری
دیدار و گفتگو با 11 موسسه نیکوکاری

در ابتدای جلسه آقای محمود نظاری موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه افرا ضمن خوشامدگویی به افراد حاضر و ابراز خشنودی از فرصت فراهم شده برای گفتگوی مستقیم با موسسات نیکوکاری؛ به بیان مسیر پیشبرد نشست پرداختند. سپس محمدرضا سلیمانی مسئول پروژه خودارزیابی افرا، به معرفی خدمت خودارزیابی و مسیر طی شده‌ی آن پرداخت. در ادامه سیمینه آقاجانیان و کتایون محمودی تسهیلگری این نشست را بر عهده داشتند.

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری
دیدار و گفتگو با 11 موسسه نیکوکاری

افراد حاضر در جلسه (حضوری و آنلاین) ضمن معرفی خود و موسسه‌شان به صورت مجزا، به بیان مسیر طی شده با موسسه افرا، آشنایی با استاندارد افرا و چگونگی انجام روند خودارزیابی در موسسه‌ها و انجمن‌هایشان پرداختند. همچنین از تجربیات و دستاوردهای خودشان در ارتباط با افرا و خدمت خودارزیابی افرا صحبت کردند.

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری
دیدار و گفتگو با 11 موسسه نیکوکاری

در انتهای جلسه هر یک از افراد و نمایندگان موسسه ها در جلسه، ضمن گفتگویی سازنده و مفید، به بیان پیشنهادات و نظرات و مسیرهای بهبود افرا و خدمات افرا پرداختند. به بررسی این نکته که افرا چگونه می تواند ارتباط خود را با سازمان ها حفظ کرده و به آن ها کمک پیوسته داشته باشد.

دیدار و گفتگو با 10 موسسه نیکوکاری
دیدار و گفتگو با 11 موسسه نیکوکاری

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش از طرف افرا به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن