موسسه خیریه معصومیه صاحب الزمان

حوزه‌های فعالیت: جوانان زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: سیده اشرف هدایت‌زاده

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

راه‌های ارتباطی

آدرس: دوهزار و پانصد دستگاه كوی ملت 31 بعد از سرازيری زمين ورزش سيد الشهدا

تلفن: 076-33519713