مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان

نام مدیرعامل: محمد رسولی

شهر: تهران
مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان

ماموریت سازمان

ازدواج جوانان و تسهیل ان

چشم‌انداز سازمان

ازدواج تمام جوانان مستضعف

راه‌های ارتباطی

آدرس: ستارخان، همایونشهر جنوبی، میدان سلمان هراتی، خیابان حداد، مجتمع گلستانی های مقیم مرکز

تلفن: 021-66551835

وب سایت

ایمیل: info@khayerinezdevaj.com

اینستاگرام

تلگرام