انجمن ندای معلولین ایران

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: محمود کاری

استان: تهران
شهر: تهران
انجمن ندای معلولین ایران

ماموریت سازمان

مطالبه و پيگيري حقوق معلولان در زمينه هاي اجتماعي ، اشتغال، فرهنگي، آموزشی، مناسب سازی محیطهای شهری و اماکن عمومی ، سیستم حمل ونقل عمومی و ......... 2کمک به تحقق کنوانسیون جهانی حقوق انسانی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از کشورهای ملحق شده به کنوانسیون در سطح ملی و ارائه گزارش های لازم به دبیرخانه کنوانسیون .و تلاش در جهت دستيابي معلولين و جانبازان جسمي ـ حركتي به فرصتهاي برابر و تساوي حقوق شهروندي

چشم‌انداز سازمان

1ـ ارائه طرح و برنامه و پيشنهاد به سه قوه، وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي و شهرداريها در راستاي توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و جانبازان . 2ـ پيگيري طرحها و پيشنهادات، تا تدوين و تصويب قوانين و مقررات به منظور احقاق حقوق معلولين در تمام موارد و قوانين كشور و در صورت لزوم مشارکت در اجرای پروژه های مختلف . 3-ارائه پيشنهاد به مسئولين در جهت مناسب سازي فضاهای شهری و اماکن عمومی، پايانه هاي مسافر بري و ناوگان حمل و نقل عمومي و فرودگاههاي كشور براي استفاده افراد دارای معلولیت و جانبازان و اجرای پروژه های مناسب سازی و مطالعاتی . 4ـ ايجاد ارتباط مستمر با ساير انجمن ها، سازمانها و ارگانهاي زيربط براي هم انديشي و تبادل نظر در جهت رفع مشكلات گروههاي هدف، و عندالزوم تاسیس دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور . 5-تشکیل کمیته های مختلف بمنظور بررسی راهکارهای عملیاتی مطالبه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت از دستگاههای اجرایی . 6– انجام پروژه های مرتبط با مناسب سازی و دسترس پذیری و ارتقاء سطح فعالیت اجتماعی و زندگی افراد دارای معلولیت . 7 – ارائه پیشنهاد های حقوقی به قوه مقننه و مجریه و قضاییه برای اجرای قوانین دربرگیرنده حقوق افراد دارای معلولیت . 8 – افزایش نقش معلولان در صحنه های مختلف اجتماعی و برنامه ریزی در جهت رفع هرگونه تبعیض در حقوق شهروندی. 9 - یکپارچه سازی کلیه مطالبات و درخواست های شهروندان دارای معلولیت کشور به عنوان یک صدای واحد . 10 – هماهنگ نمودن فعالیت های سازمان های مردم نهاد معلولان در روند توسعه ملی و بین المللی با رعایت منافع ملی . 11 – ارائه مشاوره به نهاد های تصمیم گیرنده ملی و بین المللی در جهت رفع موانع قانونی و اجرایی با رعایت منافع ملی . 12 – همکاری علمی، اجتماعی و آموزشی با سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور حمایت و توانمند سازی گروه هدف. هرگونه فعالیت بین المللی پس از کسب موافقت کارگروه بین المللی موضوع ماده 23 آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 1395 هیات وزیران میباشد . 13ـ پيگيري اجرايي شدن مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و سایر قوانین مرتبط به رفاه اجتماعی برای افراد دارای معلولیت . 14ـ تلاش براي ارتباط با معلولين ديگر كشورهاي جهان و آگاهي از وسايل كمك توانبخشي و سطح زندگي آنان و تبادل نظر براي آسايش بيشتر معلولين ایران در تمام سطوح زندگي . 15 - انجام مطالعات علمی و تحقیقاتی، ایجاد ارتباط با مراکز دولتی وخصوصی، برگزاری جلسات علمی با حضور متخصصان توانبخشی و ...

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان فاطمی - روبروی سازمان آب - پلاک 221 - شماره 302 - طبقه 3

تلفن: 021-۸۸۹۵۷۷۶۴

وب سایت

ایمیل: iranianhna@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام