مجله افرا

در مجله افرا می توانید به اخبار افرا، مقاله‌ها، رادیو افرا، معرفی کتاب، داستان های موفقیت موسسه‌های نیکوکاری و … دسترسی داشته باشید.

«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

استانداردها؛ ابزار مشترک کیفیت خدمات

استانداردها؛ ابزار مشترک کیفیت خدمات

هم‌اندیشی افرا با موسسات و شبکه‌های نیکوکاری

هم‌اندیشی افرا با موسسات و شبکه‌های نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در توسعه موسسات نیکوکاری

نقش حاکمیت سازمانی در توسعه اثربخش موسسات نیکوکاری

فرصتی جدید برای فعالیت‌‌های نیکوکارانه

فرصتی جدید برای فعالیت‌‌های نیکوکارانه

مدیریت تغییرات جامع و توسعه همه‌جانبه سازمانی

مدیریت تغییرات جامع و توسعه همه‌جانبه سازمانی

استانداردسازی موسسات نیکوکاری و توسعه‌یافتگی سازمانی

استانداردسازی موسسات نیکوکاری و توسعه‌یافتگی سازمانی

اهمیت توسعه ظرفیت سازمان‌های غیرانتفاعی

اهمیت توسعه ظرفیت سازمان‌های غیرانتفاعی

چشم‌انداز «افرا» در نیمه دوم سال 99

چشم‌انداز «افرا» در نیمه دوم سال 99

تغییر انتظارات نیکوکاری در دوران شیوع ویروس کرونا

تغییر انتظارات نیکوکاری در دوران شیوع ویروس کرونا

نگاهی به فعالیت‌ها و خدمات افرا برای موسسات نیکوکاری از آغاز تا امروز به بهانه روز جهانی موسسات خیریه

نگاهی به فعالیت‌ها و خدمات افرا برای موسسات نیکوکاری از آغاز تا امروز به بهانه روز جهانی موسسات خیریه

Group of Multiethnic Diverse Hands Raised

نقش مهم ثروتمندان در آینده نیکوکاری براساس بررسی وب‌سایت Forbes