تحقیق میدانی افرا از موسسات نیکوکاری (تابستان ۹۹)

سطح زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد چگونه است؟ شیوع کرونا چقدر توجه به حوزه «آی‌تی» را افزایش داده است؟ آیا موسسات نیکوکاری سیستم پذیرند؟ و… این موارد بخشی از پرسش‌های تحقیق میدانی افرا است که در گفت‌وگو با ۵۰ موسسه نیکوکاری بررسی شده است. افرا فعالیت خود را با هدف توسعه‌ زیرساخت‌‌‌های نیکوکاری آغاز کرد و برآن است تا با انتقال تجربه و دانش اداره‌ سازمان‌ها در بهبود زیرساخت‌های مدیریتی، به موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد کمک کند. از زاویه‌ای دیگر، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان پیش‌نیاز زیرساخت‌های مدیریت سازمان با رویکرد «مدیریت بر مبنای اطلاعات» به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای موسسات نیکوکاری انتخاب شده است. افرا در مصاحبه با ۵۰ موسسه نیکوکاری و سازمان مردم نهاد در تابستان ۹۹، علاوه بر بررسی سطح زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری، با مهمترین چالش‌های موسسات در قبل و بعد از شیوع کرونا نیز آشنا شد. نتایج این تحقیق محور ویژه‌نامه افرا است که در ۱۳صفحه به‌صورت آنلاین منتشر شده است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن