«انجمن حامیان کودکان کار و خیابان»، نشان برنز افرا را دریافت کرد

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان بر اساس استاندارد افرا، مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به دریافت نشان برنز افرا شد.

پیرو امضاء قرارداد میان افرا و «انجمن حامیان کودکان کار و خیابان»، و با هدف ارزیابی زیرساخت مدیریتی انجمن، تیمی متشکل از متخصصین حوزه‌های «حاکمیت سازمانی»، «منابع انسانی»، «مالی»، «برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی»، «بهبود مستمر»، «ارتباطات» و «فناوری» از سوی افرا به انجمن معرفی شد. این تیم، به میزان 102 نفرساعت (16جلسه) به گفتگو، مطالعه عمیق، بررسی و مشاهده مستندات در محل انجمن پرداختند. نتایج این بررسی‌ها در قالب «گزارش ارزیابی و پیشنهادات برای توسعه ظرفیت بر اساس استاندارد افرا»، در بیست و ششم آذرماه 98، در نشستی با حضور اعضاء هیات مدیره افرا و انجمن ارائه شد. گزارش افرا با تکیه بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راهبردی و نقاط قابل بهبود موسسه ارزیابی شده، حاوی توصیه‌های پیشنهادی برای توسعه زیرساخت مدیریتی موسسات نیکوکاری است. برخی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راهبردی انجمن مطابق با گزارش مذکور؛ تمایل به بهبود و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی، گرفتن بازخورد از ذی‌نفعان کلیدی، استفاده مناسب از نیروهای داوطلب و توجه به مسئله نگهداشت آن‌ها و تدوین دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف سازمانی است.

«انجمن حامیان کودکان کار و خیابان» با هدف یاری رساندن و توانمندسازی کودکان محروم، نیازمند و خارج از بستر آموزش در سال 1381 تشکیل شده است. انجمن در حال حاضر در دو مرکز حرفه‌آموزی و سوادآموزی آق‌تپه مشغول به خدمت‌رسانی به کودکان کار و خیابان، خانواده‌های ایشان و جامعه محلی است.  این انجمن موفق به دریافت نشان برنز افرا شد.

نشان برنز افرا؛ بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی شکل‌دهی به زیرساخت‌های اولیه و لازم را دارد. هم‌چنین از الزام‌های قانونی لازم برای اداره‌ی امور خود مانند ثبت رسمی، مجوزهای فعالیت و … برخوردار است و در حال تعریف و تدوین فرآیندها و سازوکارهای اجرایی مانند ساختار سازمانی، سیستم‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است.

افرا در آینده‌ی نزدیک با انتشار نتایج دیگر ارزیابی‌ها، موسسات نیکوکاریِ با عملکرد خوب و درمسیر توسعه را به جامعه‌ی نیکوکاری معرفی خواهد کرد.

برای آشنایی با فرایند ارزیابی افرا، به صفحه خدمات افرا برای موسسات نیکوکاری سربزنید.

برای آشنایی با استاندارد افرا برای ارزیابی موسسه‌های نیکوکاری به صفحه استاندارد افرا سربزنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن