خیریه قطره گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا را دریافت کرد

جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره توانست پس ار ارزیابی بر اساس استاندارد افرا، گواهینامه شش ماهه ارزیابی دیجیتال افرا را در شهریور ماه 1402 دریافت کند.

جمعیت خیریه قطره یک سازمان مردم نهاد است که از پاییز ۱۳۸۸ برای رفع مشکلات بیماران در تامین دارو آغاز به کار کرده است. این موسسه خیریه در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران مستقر است. قطره سازمان مردم نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلب محور است که با تکیه بر بدنۀ تخصصی خود، با نگاه علمی و رویکرد حرفه‌ای در زمینه‌های زیر قدم بر می دارد:

  • کمک به تامین داروی بیماران نیازمند در قالب اهدای دارو یا کمک هزینه‌، فارغ از نوع بیماری و ملیت
  • مشاوره دارویی در زمینه مصرف منطقی دارو به بیماران نیازمند و خیریه‌ها و افزایش سطح سواد سلامت و آگاهی دارویی
  • پیگیری روند درمان بیماران

خیریه قطره بر پایه داده‌، ساختار پویا و برنامه‌های خلاقانه تلاش می‌کند با فرهنگ سازی در زمینه مسوؤلیت پذیری اجتماعی در صنعت دارو، در تامین داروی بیماران نیازمند پیشگام باشد.

در حال حاضر موسسه خیریه قطره به بیماران استان تهران، البرز، یزد و بیماران سایر استان‌ها که در این استان‌ها داروهای‌شان را تهیه می‌کنند، خدمات می‌دهد.

ارزیابی دیجیتال افرا

سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن افرا موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد را بر مبنای استاندارد افرا ارزیابی می‌کند. مدیر موسسه نیکوکاری برای شرکت در فرآیند ارزیابی، از طریق پرتال موسسات نیکوکاری مستندات موردنیاز را بارگذاری می‌کند. ارزیابان افرا مدارک و مستندات موسسه را بررسی و ارزیابی می‌کنند و میزان تطابق آن ها با استاندارد افرا را می‌سنجند. در انتهای فرآیند ارزیابی، گزارش تحلیلی در اختیار مدیران ارشد موسسه قرار می‌گیرد. موسسات واجد شرایط استاندارد افرا، گواهینامه افرا را در دو بازه 6 ماهه یا 1 ساله دریافت می‌کنند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن