خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری

توسعه‌ زیرساخت‌‌‌های نیکوکاری هدف موسسه افرا است که از زمان تاسیس تاکنون دنبال شده است. تیم افرا تلاش می‌کند تا با بهبود زیرساخت‌های مدیریتی به سازمان‌های نیکوکاری کمک کند و در عین حال به نیکوکارانی که قصد کمک به این موسسات را دارند مسیری را نشان دهد که موثرتر عمل کنند. شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، اگرچه یک تهدیدی برای کسب‌وکارها و فرآیند ارزیابی موسسات نیکوکاری از سوی افرا محسوب می‌شود، اما تیم افرا بنا دارد که این تهدید را تعدیل کند و استراتژی دیگری را متناسب با شرایط حال حاضر برای تعامل با موسسات نیکوکاری کلید بزند. افرا بنا دارد در خدمت جدید خود به درک روشنی از مهمترین مشکلات موسسات نیکوکاری برسد که این موضوع از چند جهت هم برای تیم افرا و هم موسسات نیکوکاری می‌تواند در آینده به دستاورد منجر شود. ارزیابی تناسب سیستم های قابل ارائه از سوی افرا به موسسات نیکوکاری، درک نیاز موسسات نیکوکاری برای ارائه خدمات متناسب تر با نیاز آنها برای افرا و اطلاع از خدمات افرا به منظور توسعه زیرساخت موسسات نیکوکاری و استفاده از تیم مشاوره و پیشنهادهای افرا برای بهبود عملکرد موسسات، از جمله این دستاوردهای دوجانبه است. ما قصد داریم برای تقویت و تدارک زیرساخت‌هایی که توسعه و موفقیت سازمان‌ها و موسسات نیکوکاری را موجب می‌شود، تناسب سیستم‌های قابل ارائه از سوی افرا به موسسات نیکوکاری را ارزیابی کنیم و به درک دقیق‌تری از نیاز موسسات برای ارائه خدمات متناسب‌تر برسیم. در این مسیر، تلاش‌مان این است که با توجه به شرایط حال حاضر و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا، آن‌ها را در بهبود عملکردشان یاری ‌کنیم. همچنین در زمینه توسعه زیرساخت موسسات نیکوکاری که هدف اصلی ما است، به تناسب ظرفیت آنها، خدمات ارائه دهیم. در این میان، آنچه که حرکت در این مسیر را توسعه می‌بخشد، امید به همکاری دوجانبه موسسات نیکوکاری و تیم افرا است. افرا در خدمت جدید خود، یک بسته نرم افزاری را برای ارائه به موسسات نیکوکاری تعریف کرده که امکانات مختلفی را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.

به زودی اطلاعات بیش‌تر در مورد این بسته را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن