انجمن حامی نشان برنز افرا را دریافت کرد

انجمن حامی (حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی) در فرایند ارزیابی موسسات نیکوکاری موفق به کسب نشان برنز شد. فرآیند ارزیابی پس از امضاء تفاهم نامه از بهمن ماه 1398 آغاز شد. ارزیابی زیرساخت‌های مدیریتی انجمن در ابعاد هفت‌گانه «حاکمیت سازمانی»، «منابع انسانی»، «مالی»، «برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی»، «بهبود مستمر»، «ارتباطات» و «فناوری» انجام شد. این فرآیند طی 20 جلسه (195 نفر ساعت)و از طریق گفتگوی عمیق، بررسی، مشاهده ومطالعه مستندات انجام شد و با شروع بحران کرونا بخشی از مسیر ارزیابی در بستر آنلاین محقق شد.

نتایج ارزیابی در قالب «گزارش ارزیابی و پیشنهادات برای توسعه ظرفیت بر اساس استاندارد افرا» با حضور مدیران پروژه و اعضای هیات مدیره انجمن حامی به صورت حضوری و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همراهی مجازی مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و کارشناس پروژه از طرف افرا در تاریخ چهاردم اردیبهشت ماه 1399 ارائه شد. این گزارش ضمن نگاهی عمیق به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راهبردی انجمن و توجه به نقاط قابل بهبود، توصیه هایی را در قالب توصیه‌های عملیاتی در ابعاد هفتگانه و توصیه‌های کلان در راستای ارتقای زیرساخت‌های مدیریتی ارائه کرد.

درک عمیق مدیران ارشد (هیئت امنا و هیئت مدیره) نسبت به ضرورت توجه و همسویی با تحولات بیرونی در حوزه ماموریت و شیوه خدمت‌رسانی به مناطق محروم درحوزه ساخت، تجهیز، آموزش و توان افزایی در حوزه فرایندهای مدیریتی که منجر به شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی با نهادهای دیگر در بخش‌های دولتی، خصوصی و موسسات مردم نهاد شده‌است؛ داشتن فرهنگ سازمانی و نگاه از بالا به پایین در سطح حاکمیت، باور به توسعه فردی داوطلبان در قالب عضویت در هیات امنا و وجود نگاه سیستمی در طراحی و پیاده سازی برنامه‌ها ازظرفیت‌های و قابلیت‌های کلیدی انجمن حامی است. نشان برنز افراکه انجمن حامی موفق به کسب آن شد، بیان‌گر این است که موسسه از الزامات قانونی لازم برای اداره‌ امور خود مانند ثبت رسمی، مجوزهای فعالیت و ارکان قانونی حکمرانی برخوردار است. هم‌چنین فرایندها و سازوکارهای اجرایی مانند ساختار سازمانی، سیستم‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را تا حد مناسبی تعریف و تدوین کرده‌ و در این مرحله، دغدغه سازمان ضمن تکمیل زیرساخت‌های اولیه، بازبینی و کسب اطمینان از اثربخشی سازوکارهای تعریف شده‌ است.

انجمن حامی در سال 1380 و به همت تنی چند از فعالان و دغدغه‌مندان حوزه آموزش کودکان مناطق محروم فعالیت خود را با توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی آغاز کرده است. حامی در ادامه مسیر حرکت خود در کنارساخت مدرسه، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های روستایی، طرح کوله کتاب برای روستاهای دور و کم جمعیت و آموزش دانش آموزان و معلمان را به فعالیت‌هایش افزوده است.

برای آشنایی با فرایند ارزیابی افرا، به صفحه خدمات افرا برای موسسات نیکوکاری سربزنید.

برای آشنایی با استاندارد افرا برای ارزیابی موسسات نیکوکاری به صفحه استاندارد افرا سربزنید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن