موسسه خیریه انصار جوادالائمه(ع)

نام مدیرعامل: ایوب محمدی

شهر: مشهد

ماموریت سازمان

جلب مشارکتهای مردمی و حمایت از نیازمندان به منظور فقرزدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی

چشم‌انداز سازمان

کاهش محرومیت و فقر در جامعه

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان عبادی - عبادی ٢٩ - پلاک ٣/١

تلفن: ٠۵١-٣٢٢٢٣٣٠٠

ایمیل: ayyuob_m@yahoo.cim

اینستاگرام

تلگرام